Sindicatele se pregãtesc de grevã

CNSRL Frãtia anuntã grevã generalã. Sindicalistii au demarat procedurile necesare, iar unul dintre motivele anuntatei greve este legat de modul în care se intentioneazã trecerea contributiilor la angajat, lucru cu care acestia nu sunt de acord.
„Biroul Operativ al CNSLR — Frãtia, în conformitate cu hotãrârea Consiliului National din data de  30 octombrie 2017, a decis începerea procedurilor în vederea declansãrii grevei generale în economia nationalã pentru urmãtoarele nemultumiri ale salariatilor: scãderea tuturor salariilor, în principal în mediul privat, si pierderea de locuri de muncã generate de modificãrile Codului fiscal prin care se transferã plata contributiilor sociale de la angajator la angajat; imposibilitatea negocierilor sectoriale si intersectoriale ce genereazã lipsa unei protectii reale ale angajatilor, în forma actualã a Legii 62/ 2011; întârzierea nejustificatã a acordãrii drepturilor salariale pentru angajatii unor unitãti publice de asistentã socialã si medico-socialã de peste 43 luni”, se mentioneazã într-un comunicat al confederatiei.
Greva generalã va fi sustinutã de energeticieni, petrolisti  si lucrãtorii din domeniul  gazelor,  din chimie, petrochimie, comunicatii, transporturi, lemn si mobilã, textile si pielãrie, agriculturã, sãnãtate, învãtãmânt, administratie publicã si asistentã socialã. “Dupã strângerea semnãturilor celor 500.000 de salariati din cadrul confederatiei noastre, vom decide data declansãrii grevei generale”, se precizeazã în comunicat.
Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati începând cu 1 ianuarie 2018, se aratã într-un proiect de Ordonantã de Urgentã privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).
“Nivelul contributiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel cã din totalul de 39,25% contributii plãtite la un salariu brut se vor plãti 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transferã cãtre salariat”, informeazã ministerul, într-un comunicat.