Se stabilesc chiriile la ANL-urile din Lupeni

Autoritãtile locale din municipiul Lupeni urmeazã sã stabileascã cuantumul chiriilor la blocurile ANL de pe raza localitãtii. Pânã în data de 24 februarie cei interesati sunt asteptati sã vinã cu propuneri.
”Precizez faptul cã pentru fiecare contract de închiriere pentru unitãtile locative construite în Municipiul Lupeni, Bulevardul Pãcii, bl. 62 si Bulevardul Pãcii, bl. 56, de cãtre ANL au fost calculate diferentiat chiriile aferente chiriasilor cu vârste de pânã la 35 de ani si pentru cei care au împlinit vârsta de 35 de ani tinându-se cont de prevederile legale. Propun ca pentru titularii contractelor de închiriere care nu prezintã adeverinte cu veniturile realizate/ venituri din alte activitãti sau declaratie notarialã cã nu realizeazã nici un venit, coeficientul de pondere aplicat sã fie de 1,00 %. Tinând cont de faptul cã indexarea chiriilor se face prin stabilirea acestora de cãtre Consiliul local dupã parcurgerea unei proceduri prevãzute de lege se impune inclusiv procedura prevãzutã de Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionalã în administratia publicã, republicatã”, spune Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.  La Lupeni sunt douã blocuri ANL. Încã un al treilea imobil de acest gen este în plin proces de constructie.
Cosmin BACIU