Municipalitatea de la Petrosani va rezolva problema încãlzirii de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din localitate.
Elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani învatã în frig. Existã o problemã tehnicã. Imobilele în care functioneazã clasele de la învãtãmântul special si  atelierele mecanice si sala de sport nu au fost bransate la centralã pe gaz metan. Astfel, solutia  identificatã de conducerea unitãtii de învãtãmânt este una provizorie. În sãlile de clasã si ateliere au fost aduse radiatoare. În plus, se achizitioneazã si un  convertor care va functiona pe energie  electricã. Acum, pentru a rezolva problema,  municipalitatea de la Petrosani va reabilita  instalatie de încãlzire pe gaz de la Colegiul  Dimitrie Leonida, clãdirea cãminului numãrul 1. Aproape 32.000 de lei este suma alocatã pentru aceste lucrãri.
Cosmin BACIU