Scrisoare adresatã lui Dacian Ciolos de cãtre sindicalistii de la Muntele

Premierul României, Dacian Ciolos, va lua la cunostintã problemele pe care le are Complexul Energetic Hunedoara. Cei de la Sindicatul Muntele i-au adresat lui Ciolos o scrisoare prin care îi descriu situatia de la societatea energeticã, acuzându-l pe ministrul Energiei, Victor Grigorescu de ascunderea adevãrului.

“Întrucât situatia Complexului Energetic Hunedoara se agraveazã de la o zi la alta, iar riscul falimentului devine iminent ne adresãm dumneavostrã cu rugãmintea de a interveni în gãsirea unor solutii care sã asigure functionarea societãtii în mod real si nu doar declarativ, fie într-un program de închidere controlatã pentru o perioadã determinatã de timp, fie într-un program de functionare pe baze reale economice. Între declaratiile domnului ministru al Energiei, Victor Vlad Grigorescu, si realitatea în care îsi desfãsoarã activitatea societatea suntem discrepante atât de mari care nu fac decât sã dezvãluie un mod de acoperire al realitãtii si de încercare a duce rãspunderea unor mãsuri extrem de urgente si de importante cãtre un alt guvern. Ceea ce s-a întâmplat pânã acum cu adevãrat reprezintã faptul cã societatea a întocmit un program de închidere a douã din cele patru exploatãri miniere cu termene care vor crea probleme sociale extrem de grave respectiv 2017 si 2018 fãrã însã a asigura suficiente sume de bani necesare unui program de închidere controlat”, aratã cei de la Sindicatul Muntele în scrisoarea adresatã premierului Dacian Ciolos.

În plus, liderii de sindicat sustin cã ar trebui pãstrate trei unitãti miniere si nu douã asa cum a anuntat ministrul energiei. “Mai mult, închiderea celor douã exploatãri miniere va duce în mod obligatoriu la imposibilitatea asigurãrii cãrbunelui necesar functionãrii celor douã grupuri energetice, unul de 235MWh si unul de 150 MWh, asa cum prevede un program al ministrului care, din pãcate, înseamnã acordarea unui ajutor de stat cu sanse destul de reduse de a primi avizul Comisiei Europene. Solicitarea noastrã a fost aceea de a se mentine în functie trei grupuri energetice, respectiv încã unul de 210 MWh si de a continua exploatarea huilei în trei exploatãri miniere si nu douã pentru a putea avea atât rezerve de capacitate energeticã, posibilitate tehnicã de repornire a grupurilor si suficiente fonduri pentru închiderea unei exploatãri miniere si posibilitatea asigurãrii cãrbunelui necesar”,  se mai aratã în scrisoare.

Lipsa cãrbunelui este una din multele probleme cu care se confruntã societatea energeticã, iar sindicalistii acuzã conducerea de faptul cã se pregãtete un import de huilã, în conditiile în care în vara acestui an programul de lucru al minerilor a fost redus.

“Societatea si-a permis prin conducerea executivã a acesteia sã reducã programul de lucru în activitatea minierã. Astfel, încã din varã, când avea obligatia asigurãrii stocului de cãrbune pentru perioada de iarnã, s-a redus cantitatea de cãrbune extras, iar astãzi din cauza stocului de cãrbune extrem de redus se invocã de cãtre acestia nevoia unui import ceea ce ne duce cu gândul la premeditarea acestui fapt. Am solicitat încã din cursul lunii aprilie, conducerii executive sã ne comunice dacã aplicând acest gen de program de reducerea a activitãtii în activitatea minierã vor putea asigura stocurile de cãrbune si am fost asigurati cã da”,  mai sustin sindicalistii.

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara nu a stat la masã cu liderii sindicali pentru a purta consultãri în cazul concedierilor colective ce se aflã în plinã desfãsurare.

“La nivelul societãtii se deruleazã un program de concedieri colective care nu a respectat obligatia de consultare cu partenerii sociali, aceasta fiind în cea mai mare parte una aritmeticã pentru cã deficitul de personal în activitatea de productie a cãrbunelui este unul care atinge cote alarmante si cu greu se asigurã, inclusiv, securitatea zãcãmântului si putem afirma cã se asigurã la o limitã inferioarã activitatea de productie, dar si activitãtile auxiliare acesteia. Am solicitat Inspectoratului de Muncã un control la nivelul societãtii în ceea ce priveste obligatia angajatorului cu privire la consultarea partenerilor de dialog social, acesta a fost unul subiectiv, considerând si dumnealor cã o adresã din partea angajatorului cu titlul “notificare” transmisã prin fax sau email tine loc de consultare. Salariatii societãtii au prestat activitãti fãrã a fi acoperiti de un CCM încã din data de 17.03.2016, datã la care Casa de Insolventã GMC Craiova SPRL a denuntat unilateral acest contract. Ne-am adresat instantei pentru a lãmuri aceastã ilegalitate comisã de cãtre administratorul judiciar, am primit însã un termen ulterior datei la care a expirat CCM (31.07.2017), iar la aceastã datã instanta a considerat cã nu mai existã obiectul litigiului. Începând cu data de 09.09.2016, la nivelul societãtii s-a încheiat un nou CCM asumat prin semnãturã de cãtre administratorul special, contract care a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncã Hunedoara, dar pe care conducerea executivã a societãtii refuzã sã ni-l înmnâneze în original, si mai grav refuzã sã îl aplice. Am solicitat acestora atât înmânarea în original, cât si aplicarea prevederilor acestuia continuând însã sã primim acelasi refuz care riscã sã declanseze miscãri de protest în rândul salariatilor”, mai aratã sindicalistii.

Urmeazã ca premierul României sã ia cunostintã problemele ridicate de sindicalistii de la CEH.

Monika BACIU

Un comentariu la „Scrisoare adresatã lui Dacian Ciolos de cãtre sindicalistii de la Muntele

  • 19 septembrie 2016 la 14:04
    Permalink

    ce va mai place saorma,cu posturile voastre de delegat sindical inspectori social ? raman! si sefii pensionabili lor nu li se restructureaza postul ,fraieri pleaca ,bravo ,bravo , mariti si cotizatia.

Comentariile sunt închise.