Școala 2 din Lupeni va fi modernizată cu fonduri europene

Școala Gimnazială Nr. 2 din Lupeni va fi modernizată cu fonduri europene. Autoritățile locale au scos la licitație un contract de lucrări de construcții, a echipamentelor cu montaj și a montajului aferent din cadrul Proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Lupeni”. 2.648.832 de lei este valoarea contractului.

„Lucrările propuse pentru corpul principal de clădire sunt: reparații ale tencuielilor degradate din zona soclului și de pe faţade în vederea aducerii la starea iniţială. Soclul se va termoizola cu polistiren extrudat, RC=120kPa, RT=240kPa. Termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structura compactă care va cuprinde: curățarea și spălarea stratului suport; aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport; pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant; aplicarea masei de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă; realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă. Termoizolația de la nivelul fațadelor va fi din placi de vată mineral (…). Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie eficientă energetic, reabilitarea termică a fațadei vitrate se va face prin înlocuirea tâmplăriei existente din lemn, cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior (…) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațade școlii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție. Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante. Se vor monta plăci de vata mineral. (…) Lucrări de adaptare a infrastructurii sau crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, se propune demolarea pereților de zidărie de cărămida din zona de grup sanitar și va recompartimenta această zonă cu pereți ușor de gips- carton, astfel se va crea un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități la fiecare nivel al clădirii. Se propune crearea unor rampe de aces pentru persoane cu dizabilități la nivelul acceselor în clădire. Înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii. Refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii. Refacerea pardoselilor interioare degradate. Materialul lemnos folosit la șarpanta clădirii va fi decojit/ ecarisat, ignifugat şi tratat împotriva insectelor. Suplimentarea ancorării şarpantei în structura de rezistenţă a clădirii”, arată documentul.
Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea premiselor necesare în vederea contribuirii la creșterea gradului de participare la educație, creșterea calității învățământului obligatoriu și asigurarea unui climat adecvat si modern pentru desfășurarea procesului educațional. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiție 10.1, respectiv Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin prisma faptului că prin proiect se va reabilita si moderniza clădirea, care va avea dotările corespunzătoare desfășurării procesului educațional și a celui recreativ. Am promis că dezvoltăm municipiul Lupeni cu fonduri europene și asta facem. Am promis că sectorul educației este unul de maximă prioritate pentru mine și am acționat ca atare. Iar acest proiect, prin care aducem alte aproape 19 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii din învățământul lupenean este încă o dovadă că ceea ce ne asumăm în fața cetățenilor, reușim să și punem în aplicare”, a ținut să declare primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu. Prin crearea unor condiții suplimentare față de cele din prezent în infrastructura educațională de la nivel local, se va sprijini gradul de participare la nivelul învățământului obligatoriu.
Monika BACIU