Sănătatea, la mâna contestațiilor

O societate din București a contestat un lot dintr-un contract de peste 26 de milioane de lei, scos la liciație de Spitalul de Urgență din Petroșani. Mai exact, lotul privind achiziția de aparatură medicală pentru secția de Terapie Intensivă a unității medicale a ajuns la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

”Prin contestația (…) formulată de SC MED HEALTHCARE PROJECT SRL, cu sediul în București (…), împotriva procedurii de atribuire organizată de către SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, cu sediul în Petroșani, (…) prin licitație deschisă, online, în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Achiziția de aparatură medicală pentru SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI Lot 1-12″, în referire la lotul 2, cod CPV 33100000-1, s-a solicitat: i) anularea raportului procedurii pentru lotul 4; ii) reanalizarea ofertelor depuse pentru lotul 4 din punct de vedere al propunerilor tehnice; iii) declararea ofertei MED HEALTHCARE PROJECT conformă; iv) declararea ofertei MED HEALTHCARE PROJECT câștigătoare”, arată documentul CNSC.
Numai că între timp, societatea a revenit asupra contestatației și a renunțat la aceasta.
Lotul care a fost contestat are o valoare de 2.505.125 lei. Anul trecut, aceeași licitație a fost contestată de mai multe societăți.

C ontestații și în 2021
Anul trecut, mai multe societăți au depus contestație în cadrul aceleiași proceduri de licitație. La acel moment, mai multe loturi din cadrul contractului de peste 26 de milioane de lei au fost contestate.
Prin contestația (….), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL (…), cu sediul social București (…), formulată împotriva documentației de atribuire emisă de către SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, în calitate de autoritate contractantă, (…) în vederea organizării procedurii licitație deschisă, având ca obiect: „Achiziția de aparatura medicala pentru SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI Lot 1-12” lot 7 „COMPUTER TOMOGRAF conform specificațiilor din caietul de sarcini”, (…), s-a solicitat: obligarea autorității contractante la modificarea parțială a documentației de atribuire cu privire la lotul 7, și anume înlocuirea unor mențiuni cu privire la specificațiile tehnice ale echipamentelor computer tomograf și sistemului PACS ce se doresc a fi contractate în cadrul lotului 7, astfel încât documentația de atribuire să respecte principiile atribuirii contractelor de achiziție publică prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; în subsidiar, dacă modificarea parțială a documentației de atribuire nu este posibilă, anularea documentației de atribuire cu privire la Lotul 7 și reluarea procedurii de achiziție publică cu privire la acest lot, dacă va fi cazul”, arată contestația formulată de firma din București.
O altă mare firmă, din București,a depus contestație tot în cazul lotului privind achiziția unui computer tomograf.
”Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de SC SIEMENS HEALTHCARE SRL, (…), împotriva documentației de atribuire emisă de către SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, lot 7 „COMPUTER TOMOGRAF conform specificațiilor din caietul de sarcini”, Cod CPV: 33100000-1, s-a solicitat: anularea procedurii fiind restrictivă pentru toți operatorii economici în ceea ce privește specificațiile sistemului de computer tomografie, acestea fiind orientate către un singur producător, în speță Philips; în subsidiar, în situația în care Consiliul va decide că nu sunt întrunite condițiile anularii procedurii, obligarea autorității contractante la adoptarea unui set de masuri de remediere a deficientelor documentației de atribuire sesizate prin prezenta, prin modificarea cerințelor nelegale, astfel încât orice ofertant să aibă dreptul egal la procedură; accesul la dosarul achiziției”, arată contestația formulată de Siemens.
O altă firmă din București a contestat un alt lot.
”Prin contestația (…), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), formulată de SC MEDIST SRL, (…), împotriva documentației de atribuire emisă de către SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, în calitate de autoritate Contractantă (…) în vederea organizării procedurii licitație deschisă, având ca obiect: „Achiziția de aparatura medicala pentru SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI Lot 1-12” lot 10 „laborator conform specificațiilor din caietul de sarcini” (…), s-a solicitat: în principal, obligarea autorității contractante la remedierea aspectelor de nelegalitate ale documentației de atribuire aferente lotului nr. 10 din cadrul procedurii, criticate prin prezenta contestație; în subsidiar, în măsura în care nu mai sunt posibile măsuri de remediere, solicită anularea procedurii în ceea ce privește lotul nr. 10, în temeiul art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 101/2016 coroborate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, – în temeiul art. 19 din Legea nr. 101/2016, solicită accesul la documentele dosarului constituit la Consiliu. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare, contestațiile care fac obiectul dosarelor nr. 47/2021, nr. 53/2021 și nr. 57/2021, au fost conexate pentru a se pronunța o soluție unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire”, arată contestația.
Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a decis să respingă ”ca nefondată excepția tardivității contestației formulată de SC MEDIST SRL, invocată de autoritatea contractantă. Admite în parte contestația formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL în ceea ce privește posibilitatea ofertării unui monitor de 21 inch sau a două monitoare de 19 inch pe care să fie împărțită imaginea și cu privire la dimensiunea hard-disk-ului de pe stația de postprocesare, admite în parte contestația formulată de SC SIEMENS HEALTHCARE SRL în ceea ce privește tehnologia desktop pentru aplicația de vizualizare PACS iar, pe cale de consecință, obligă autoritatea contractantă SPITALUL DE URGENȚĂ PETROȘANI, la remedierea documentației de atribuire pentru lotul 7 cu respectarea prevederilor legale și a motivării aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la comunicare. Respinge ca nefondate criticile cu privire la viteza maximă de deplasare longitudinală a blatului și la viteza de reconstrucție a imaginii în timp real și ca rămase fără obiect celelalte critici din contestațiile formulate de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL și SC SIEMENS HEALTHCARE SRL în cadrul lotului 7. Admite contestația formulată de SC MEDIST SRL iar, pe cale de consecință, dispune anularea lotului 10 al procedurii de atribuire”, arată decizia CNSC.
Monika BACIU