Salvați Copiii deschide filială și la Vulcan

După Petrila și Lupeni, un nou centru pentru copiii cu părinții plecați peste hotare va fi deschis de filiala hunedoreană a Salvați Copiii și la Vulcan, în Valea Jiului. Sunt proiecte noi care cuprind 9 centre noi din toată România, în programe dedicate celor ce au părinții plecați la muncă în străinătate. Asta, pentru că în România sunt peste 75.000 de copii ce au unul sau ambii părinți plecați din țară.

52.400 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate și 22.600 sunt total lipsiţi de îngrijirea părinţilor. Salvați Copiii anunță deschiderea a nouă noi programe locale destinate acestora în județele Vâlcea și Hunedoara, în cadrul proiectului ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”.

Datele oficiale procesate la finalul anului 2020, arată că Regiunea Sud-Vest Oltenia avea 5.017 rămași copii singuri acasă, dintre care 1.856 copii doar în județul Vâlcea, iar Regiunea Vest avea 6.148 de copii în această situație, dintre care 1.472 în judeţul Hunedoara.

Cercetările realizate de Salvaţi Copiii au arătat că, în urma plecării părinților la muncă în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de riscul de abandon şcolar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minim șase luni . În acest context, proiectul ”Servicii complexe de suport pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” vizează stimularea participării la educație şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi de excluziune socială pentru copii din județele Vâlcea și Hunedoara ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Noile programe se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023, iar valoarea totală a proiectului, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, este de peste 4.4 milioane de lei.

Copiii vor beneficia de suport educaţional şi psihologic, activități recreative şi de socializare, incluzând şi tabere, de suport material pentru buna desfăşurare a activităţilor de suport educaţional și de consiliere (rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării activităţilor de tip Şcoală după Şcoală).

Va exista și un program de educaţie parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii, iar şcolile implicate vor fi dotate cu materiale şi echipamente sportive.

În cadrul proiectului, vor beneficia de activități directe de suport cel puțin 1.729 de persoane: cel puțin 274 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 165 părinţi/persoane care au copiii în grijă, 900 de copii din aceleași școli, 120 de specialişti şi 270 de membri ai comunităţii din locaţiile vizate în proiect. Totodată, campaniile de informare și conștientizare din proiect vor viza peste 400.000 de persoane.

Pe lângă acest proiect, Salvați Copiii lansează alte patru proiecte similare destinate educației și protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care vor avea ca beneficiari direcți : 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 2.820 de adulți (părinți/persoane în grija cărora au rămas copiii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 2.000.000 de persoane.

Diana Mitrache