Salariile functionarilor de la Vulcan au fost mãrite

Consiliul Local al municipiului Vulcan a aproba proiectul de hotãrâre privind “stabilirea salariilor de bazã pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a institutiilor si serviciilor publice, fãrã personalitate juridicã, aflate în subordinea Consiliului Local Vulcan”.
Potrivit autoritãtilor locale, majorãrile vin ca urmare a trecerii contributiilor din sarcina angajatorului în cea a angajatului. Astfel, edilii au luat mãsuri pentru ca veniturile angajatilor administratiei publice sã nu scadã.
“Prin proiectul de hotãrâre supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local Vulcan, propunem stabilirea salariilor de bazã pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a institutiilor si serviciilor publice, fãrã personalitate juridicã, aflate în subordinea Consiliului Local Vulcan. (…) În cazul functiilor de executie salariul de bazã a fost stabilit la gradatia 0, urmând ca salariului de bazã aferent gradatiei 0  sã se aplice o cotã procentualã corespunzãtoare transei de vechime detinutã de fiecare salariat potrivit art. 10 al. 4 din lege. Conform art. 19, salariul de bazã pentru functiile de conducere se stabileste de conducãtorul institutiei publice în raport cu responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzãtoare activitãtii desfãsurate. În salariul de bazã pentru functiile de conducere este inclusã gradatia aferentã transei de vechime în muncã, la nivel maxim. Potrivit art. 7 din OUG nr. 90/2017 privind unele mãsuri fiscal-bugetare modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, la stabilirea majorãrilor salariale ce se acordã în anul 2018 personalului plãtit din fondurile publice se au în vedere fondurile aferente contributiilor de asigurãri sociale sau dupã caz, contributiilor individuale la bugetul de stat”, aratã documentul aprobat de Consiliul Local Vulcan.
În luna decembrie, autoritãtile locale de la Vulcan au lansat în dezbatere proiectul privind stabilirea salariilor de bazã – functionari publici si personal contractual.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 “indemnizatia lunarã a viceprimarului municipiului Vulcan va fi în cuantum de 10.450 lei, stabilitã prin art. 38 alin. (3) lit (f) din legea nr/ 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare”, mai aratã documentul lansat în dezbatere publicã. Secretarul sef va avea un salariu de bazã în valoare de 9238 lei, în timp ce un director executiv va avea un salariu de bazã de 8256 lei.
Monika BACIU