Sala de sport a scolii 5 trece în administrarea Clubului Sportiv

 

Sala de sport a fostei scoli numãrul 5 din municipiul Petrosani trece în administrarea Clubului Sportiv municipal  Jiul Petrosani.
Decizia a fost luatã de consilierii locali. Scoala Gimnazialã Nr. 5 din Petrosani a fost închisã în urmã cu circa 3 ani, din cauza lipsei de elevi. Autoritãtile locale au propus ca în clãdire sã fie mutati elevii Colegiului National Mihai Eminescu din Petrosani însã propunerea a fost respinsã atât de pãrinti si elevi, cât si de dascãli. Acum, pentru a evita degradarea sãlii de sport s-a luat decizia ca aceasta sã fie administratã de CSM Jiul Petrosani.
“Conducerea Scolii Gimnaziale  IG Duca Petrosani ne-a comunicat faptul cã în sedinta din data de 13 decembrie 2018, Consiliul de Administratie a aprobat cedarea imobilului salã de sport, din str. Oituz, nr. 7 (care în trecut a  apartinut Scolii gimnaziale nr. 5) cãtre Primãrie. Având în vedere  faptul cã este necesarã conservarea acestui imobil, precum si pãstrarea destinatiei avute, consider  oportunã transmiterea acesteia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petrosani”, aratã autoritãtile locale de la Petrosani.

În acest mod, se vor putea  organiza activitãti sportive,  antrenamente si se vor putea aduce venituri bãnesti pentru buna functionare a clubului CSM Jiul Petrosani.
Monika BACIU