Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero a prezentat acest raport și progresele înregistrate la nivelul implementării Garanției pentru Copii.

Astfel, potrivit ministrului au fost construite, ori urmează și dotate 110 creșe noi prin PNRR, cu un buget aproximativ de 230 milioane euro, care vor fi finalizate si operaționalizate până la data de 31 decembrie 2025. Programul este realizat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, MFTES finanțează prin fonduri PNRR, construcția și funcționarea a 150 centre de zi, valoarea finală a investiției fiind de 50.000.000 euro.
“Creșterea alocației de plasament de la 630 la 950 lei/lunar pentru copilul fără dizabilități si de la 945 la 1425 lei/lunar pentru copilul cu dizabilități; Derularea, începând cu anul 2024, de către Ministerul Educației in parteneriat cu Ministerul Agriculturii, a programului „Masă Sănătoasă”, cu un buget de de 1.019.223.000 lei și având ca beneficiari 458.833 de elevi din 1.223 de scoli; Continuarea programului „Laptele și cornul”, cu ajutor financiar de la UE; Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete medicale și școlare, cu fonduri din PNRR; Construcția / reabilitarea și dotarea a 200 de centre comunitare integrate. Bugetul este de 40.200.000 euro, iar proiectul este gestionat de Ministerul Sănătății; Burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună pentru 410.000 de elevi din grupuri vulnerabile; Acordarea unei burse de 700 de lei pe lună pentru mamele minore care își continuă studiile; Transport public gratuit 100% pentru elevi și decontat în proporție de 90% pentru studenți începând cu anul școlar 2023 – 2024; Acordarea, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, de tichete sociale în valoare de 500 lei/copil într-o transă unică pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentație, de care beneficiază 410.000 de copii dezavantajați. Toate aceste măsuri fac parte din Planul Național de Acțiune pentru implementarea Garanției pentru Copii și au ca scop reducerea cu cel puțin 500.000 a numărului de copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, spune ministrul Natalia Intotero.
Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero spune că implementarea Garanției pentru Copii reprezintă rezultatul unei munci de echipă coordonate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), instituție aflată în subordinea MFTES, și ministerele partenere, efort sprijinit extraordinar de mult de către partenerii de la UNICEF și de la organizațiile non-guvernamentale.