Recrutare pentru profesia militarã

Ministerul Apãrãrii Nationale desfãsoarã prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Hunedoara,  activitatea de recrutare a tinerilor – bãieti si fete, absolventi ai învãtãmântului gimnazial cu  certificat de absolvire, liceal cu diplomã de bacalaureat sau viitori absolventi ai învãtãmântului gimnazial si liceal, în vederea scolarizãrii în institutiile militare de învãtãmânt.
Pentru anul de învãtãmânt 2019 / 2020, Ministerul Apãrãrii Nationale vine în întâmpinarea tinerilor (bãieti si fete) din judetul Hunedoara cu o ofertã educationalã generoasã. Pentru învãtãmântul superior se fac înscrieri pentru Universitatea Nationalã de Apãrare ” Carol I”- Bucuresti (9 locuri, din care 1 loc este destinat pentru Republica Moldova), Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” – Sibiu (264 locuri), Academia Fortelor Aeriene „Henri Coandã” – Brasov (184 locuri), Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” – Constanta (108 locuri), Academia Tehnicã Militarã – Bucuresti (219 locuri), Institutul Medico Militar – Bucuresti si Târgu Mures – (110 locuri-repartizate astfel ”Medicinã generalã”- 40 locuri la Bucuresti si 50 locuri la Târgu Mures, ”Medicinã dentarã”- 10 locuri la Bucuresti, ”Farmacie”- 10 locuri la Bucuresti  ), Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”- Bucuresti (15 locuri).
Pentru învãtãmântul postliceal militar de formare a maistrilor militari se fac înscrieri la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I” – Pitesti (313 locuri), Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri pentru Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Apãrare Ciberneticã – Sibiu (168 de locuri), Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc, jud. Buzãu (245 locuri) si Scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanta (120 locuri).
Pentru învãtãmântul postliceal militar de  formare a subofiterilor în activitate – filiera directã sunt disponibile locuri la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I” – Pitesti (323 locuri), Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteriã pentru Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Apãrare Ciberneticã – Sibiu (60 de locuri) si la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc, jud. Buzãu (76 locuri).
Pentru învãtãmântul liceal militar se fac înscrieri la Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza (120 locuri), Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” – Alba Iulia (120 locuri), Colegiul National Militar „Stefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc (120 locuri), Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” – Craiova (120 locuri) si Colegiul National Militar „Alexandru Ioan Cuza” – Constanta (120 locuri).
Termenele limitã pentru depunerea dosarelor de candidat sunt : 08 martie 2019  pentru învãtãmântul militar liceal,  4 aprilie 2019 pentru învãtãmântul universitar militar – filiera directã, 24 aprilie 2019 si 15 mai 2019 pentru învãtãmântul postliceal militar – maistri militari, respectiv 04 iunie si 12 iunie pentru învãtãmântul postliceal militar – subofiteri.
Detalii suplimentare se pot obtine la Biroului Informare Recrutare Hunedoara ( Deva str. Piata Unirii nr. 6, telefon 0254 – 211304(BIR) sau 0254 – 215820(OSU)), programul de lucru fiind luni, miercuri, joi si vineri (8.30 – 16.30) si marti (10.30-18.30). Informatii mai pot fi gãsite si pe site-urile oficiale, la adresele recrutare.mapn.ro sau mapn.ro.
Pe toatã durata pregãtirii în institutiile prezentate se oferã gratuit scolarizare, cazare, echipament, hranã si asistentã medicalã, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare si multe alte facilitãti. Activitãtile scolare, dar si cele extracuriculare, oferã elevilor reale conditii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar si perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale. ARMATA oferã ceea ce-si doreste orice tânãr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viatã, respectiv: educatie gratuitã, o bunã pregãtire profesionalã, un loc de muncã la finalizarea  studiilor, posibilitatea de afirmare si construirea  unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur si atractiv.