Reabilitare fãcutã cu sfatul bãtrânilor

Zeci de pensionari au cerut edililor din Petrosani sã instaleze o balustradã de care sã se poatã sprijini când urcã scãrile clãdirii în care functioneazã Serviciul Local de Taxe si Impozite.
Oamenii au de urcat douã rânduri de scãri si balustrada existentã nu îi ajutã, astfel cã au cerut una de forma unei bãri care sã poatã fi cuprinsã cu palma. ”Am avut mai multe solicitãri de la persoanele vârstince, sã instalãm o barã de care sã se poatã ajuta la urcare. Oamenii au venit în audiente si s-au plâns cã le este greu sã ajungã la Biroul de Taxe si Impozite.
Din dispozitia primarului vom rezolva aceastã solicitare si montãm în aceste zile o balustradã”, a declarat, Daniel Visan, director executiv al DPADPP-Primãria Petrosani. Municipalitatea a fãcut mai multe renovãri în fosta clãdire COMTIM, care adãposteste mai multe servicii din subordine.
”Am zugrãvit casa scãrii, s-a reabilitat grupul sanitar de la Serviciul de Taxe si Impozite, lucrãrile fiind necesare”, a mai precizat Visan.
Maximilian Gânju