Programul de deplasãri în Valea Jiului în vederea evaluãrii /reevaluãrii persoanelor cu handicap adulti si copii pentru luna august 2015

Evaluarea si reevaluarea persoanelor cu handicap, adulti si copii, se face, în conformitate cu prevederile legale, de cãtre specialistii din cadrul Serviciilor de Evaluare Complexã, formate din medici de specialitate, asistent social, psiholog, psihopedagog, instructor de educatie, inspectori de specialitate. Având în vedere solicitãrile… mai departe