P entru prevenirea apariției unor situații cu implicații sociale imprevizibile datorate producerii, prelucrării, depozitării, transportului și comercializării produselor alimentare în alte condiții decât cele prevăzute de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare și garantarea aprovizionării populației cu produse alimentare în condiții de maximă siguranță alimentară și ținand cont de apropierea Sărbatorilor Pascale, DSVSA Hunedoara a dispus urmatoarele măsuri:

1. Sacrificarea mieilor destinati comercializarii in unitati de vanzare cu amanuntul se va face numai in abatoarele autorizate sanitar veterinar (SC Barbarul SRL-Nojag, SC Ferma Poienița SRL-Brad), iar cei destinati pentru consum familial exceptional in spatii amenajate temporar numai pentru perioada 27.03.2024-31.03.2024 (premergatoare Pastelui catolic) și 22.04.2023-03.05.2024 (premergatoare Pastelui ortodox), organizate in conditiile legii, in care sa se asigure supravegherea sanitara veterinara si in care sunt respectate conditile stabilite de Reg.CE 852/2004, Reg.CE 853/2004, Reg. CE 1/2005, Reg. CE 1099/2009 privind bunastarea animalelor si gestionarea materialului de risc specific si a subproduselor nedestinate consumului uman. La sacrificare vor fi admise doar animale identificate conform legislatiei in vigoare, animale sanatoase si crescute in gospodarii, ferme si localitati indemne de boli transmisibile si insotite de documente de miscare, iar transportul acestora trebuie efectuat numai cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar si animalele vor fi insotite de certificate sanitare veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum și de documente care să cuprindă informații despre lanțul alimentar.
Premergător Paștelui catolic, la nivelul DSVSA Hunedoara a fost depusă o cerere pentru avizarea și funcționarea centrului temporar de sacrificare miei situat la nivelul pieței agroalimentare din municipiul Petroșani.
În cazul mieilor destinați sacrificării la nivelul spațiilor amenajate temporar se va ține cont de următoarele aspecte:
-controlul stării de sănătate al animalelor, respectiv efectuarea unui examen antemortem de către un medic veterinar oficial,
-verificarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării conform Reg. CE 1099/2009,
-efectuarea examenului postmortem al cărnii și organelor de către un medic veterinar oficial,
-verificarea eliminării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman conform Reg. CE 1069/2009,
-verificarea condițiilor de depozitare și comercializare a cărnii de miel.
Carnea rezultată din sacrificarea mieilor în centrele temporare, va fi marcată cu marca de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul județului urmat de codul numeric acordat de DSVSA județeană.
Carnea de miel provenită din aceste spații temporare de sacrificare nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/ autorizate sanitar veterinar, ci va fi comercializată direct către consumatorii finali.
Funcționarea locurilor temporare de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 27.03.2024-31.03.2024 (premergatoare Pastelui catolic) și 22.04.2024-03.05.2024 (premergatoare Pastelui ortodox) între orele 07:00-17:00.
Solicitanții care își exprimă în scris intenția de a amenaja spații temporare pentru sacrificarea mieilor precum și administratorii piețelor agroalimentare trebuie să implementeze proceduri pentru a respecta condițiile impuse de către DSVSA. Trebuie să fie efectuate periodic acținuni de curățare/dezinfecție a spațiilor, dispozitivelor de expunere a mărfii, cu care consumatorii și comercianții pot veni în contact. De asemenea trebuie respectate regulile generale de igienă iar producătorii agricoli să dispună de mijloace de protecție adecvată (mănuși, mască, boneta,halat). Este interzisă organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor în zonele în care au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor.
2. In perioada premergatoare sarbatorilor pascale 27.03.2024-03.05.2024, conducerea DSVSA Hunedoara a dispus formarea unor echipe mixte de control pentru efectuarea unor controale in piete agroalimentare, unitati tip supermarket/hypermarket, unitati de procesare, depozitare, abatoare, carmangerii, măcelării, unitati de alimentatie publică (pizzerii, cantine, unități de cattering, pensiuni, restaurante, fast-food-uri, baruri, cafenele), cofetării, laboratoare cofetarie-patiserie, magazine alimentare si alte unitati de vanzare cu amanuntul din judet, controalele vizand urmatoarele aspecte:
– modul de sacrificare a mieilor
– modul de comercializare a carnii de miel
– modul de comercializare a oualelor si produselor din oua
– modul de comercializare a laptelui si produselor din lapte
– modul de comercializare a pestelui si produselor din pescuit
– modul de comercializare a tuturor produselor alimentare de origine animala si nonanimala
Având în vedere riscurile pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor în spații neautorizate și fără supraveghere sanitară veterinară, DSVSA Hunedoara recomandă ca aprovizionarea consumatorilor cu carne de miel să se facă numai din unități/abatoare autorizate și din centrele/spațiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor.
3. În scopul prevenirii încălcării legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a asigurării protecţiei sănătătii consumatorilor DSVSA Hunedoara va colabora, daca este cazul, în acţiuni organizate, cu celelalte autorităţi competente cu atribuţii în controlul produselor alimentare şi transportul animalelor vii în baza protocoalelor încheiate, in special controale în trafic cu Inspectoratul Județean de Poliție pentru prevenirea raspandirii Pestei Porcine Africane si verificarea legalitatii transporturilor de animale vii, în special al mieilor destinați sacrificării.
4. La sediul DSVSA se asigura permanenta inclusiv sambata si duminica intre orele 08 :00-20:00 şi va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare -veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
5. Consumatorii pot sesiza abateri de la normele sanitare veterinare in vigoare, inregistrate pe teritoriul judetului Hunedoara, la telefon 0254221145 sau se pot adresa Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale unde va fi afisat programul de lucru, persoana responsabila si numarul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect de nelegalitate.
Lucian Laurențiu Josan
director executiv DSVSA Hunedoara