Productia energeticã, cu jumãtate de secol în urmã

Producerea energiei electrice în centralele pe bazã de cãrbune este înapoiatã cu jumãtate de secol. Ministerul Energiei a publicat raportul consolidat al etapei de analizã calitativã din procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, este un document intermediar în elaborarea noii Strategii Energetice a României, rezultat dintr-un amplu proces de consultare a pãrtilor interesate si a expertilor din sectorul energetic national. Documentul aratã cã termocentralele sunt depãsite din punct de vedere tehnologic.

“Tehnologiile de producere a energiei electrice în multe din centralele pe bazã de cãrbune si gaz natural din România sunt la nivelul anilor 1960-1970. Dupã mai bine de 30-40 de ani de utilizare, trebuie construite noi capacitãti care sã le înlocuiascã treptat, dar în ritm sustinut, pe cele retrase. Pe fondul transformãrilor rapide si profunde parcurse de sectorul electroenergetic la nivel global si al incertitudinilor create de semnalul de pret pe piata de energie electricã, existã riscul ca investitiile sã nu fie realizate în timp util, prelungindu-se durata de viatã a unitãtilor vechi, poluante si ineficiente. Astfel, chiar si dezvoltarea capacitãtilor conventionale de generare ar putea necesita mecanisme de ajutor de stat: bonusuri de cogenerare, certificate verzi sau contracte pentru diferentã, în mãsura în care aplicarea acestora va fi justificatã pe termen lung, la nivel european, din punct de vedere socio-economic”,  aratã raportul ministerului. Potrivit documentului, cãrbunele este important pentru stabilitatea sistemului energetic national. “Unitãtile de producere a energiei electrice bazate pe energie nuclearã, cãrbune si gaz natural sunt necesare pentru asigurarea securitãtii energetice. Actualul mix diversificat a permis, pânã în prezent, depãsirea conditiilor dificile. O problemã constã însã în faptul cã mixul de energie electricã este alcãtuit prin intermediul mai multor companii care functioneazã în regim monocombustibil în conditii de piatã concurentialã. Furnizorii de energie electricã sunt cei care fac agregarea si, evident, se îndreaptã spre energia electricã cea mai ieftinã. Acest lucru face ca energia electricã produsã pe bazã de gaz natural si cãrbune sã nu se regãseascã printre preferinte. În aceste conditii, existã riscul ca producãtorii de energie electricã ce utilizeazã cu preponderentã acesti combustibili sã nu cumuleze suficiente ore de functionare pentru a deveni rentabili”, mai aratã raportul.

Monika BACIU

2 comentarii la „Productia energeticã, cu jumãtate de secol în urmã

  • 22 iulie 2016 la 00:01
    Permalink

    Uraaaaaa,Uraaaaaaaa.Ce bine ca sun tem in urma cu jumatate de secol,avem un mare avantaj, in caz de razboi NOI MU MURIM.DEOARECE SUNTEM IN URMA LOR CU JUMATE DE SECOL.

  • 23 iulie 2016 la 15:22
    Permalink

    la mina lonea din 3 abataje existente ,doua sunt cu probleme de gaze ,pe unul se incearca mentinerea lui sub control prin instrumentare cu azot ,iar pe celalalt cu inamolire ,in tot acest timp ,sefi pensionabili ,in loc sa se ocupe de probleme ,se ocupa cu intocmirea de liste pt restructurare ,dar ei vor sa ramana

Comentariile sunt închise.