PRIMIM LA REDACTIE / Multe glasuri rugãtoare, nici o ureche ascultãtoare! (I)

În ultima perioadã orasul Petrila a cunoscut o „explozie” de asfaltãri, ale strãzilor, ulitelor si înfundãturilor, din aceastã localitate. Nimeni, nu poate spune cã aceste modernizãri de strãzi nu sunt bine venite, sumele de bani pentru aceste lucrãri sunt de la UE, Guvern si Primãrie. Sumele de bani alocate de Guvern si Primãrie sunt sume ce provin din taxe si impozite pe care le plãtesc cetãtenii an de an.
Televiziunea, ziarele au scos la ivealã o serie de lucrãri care s-au executat de Guvernul Boc fãrã niciun discernãmânt. Am vãzut la televizor o serie de lucrãri bizare (stranii) cum ar fi: parcuri, gondole, terenuri de sport, pârtii de schi, bazine, etc., unde s-au cheltuit sume uriase, dar fãrã a fi folosite sau fãrã a îndeplini scopul propus.
Ce curaj poti sã ai sã folosesti sume fabuloase pe lucrãri care nu sunt utile
colectivitãtii? Sã nu te mustre constiinta cã poate va veni o zi când vei fi tras la rãspundere de aceste lucrãri deplasate cu cheltuieli din banii cetãtenilor? Dar în schimb sã disparã din peisajul cotidian institutii unde cetãtenii îsi câstigau existenta cum ar fi: minele – Petrila, Petrila 2, Jiet, Taia, Fabrica de Mobilã, preparatiile.
Ce gospodar îsi încaseazã banii pe asfaltarea curtilor unde locuieste, dar el nu are unde locui si nici bani pentru existenta familiei? Stiu cã aceste lucrãri se efectueazã pentru cetãteni, atunci de ce Primãria nu discutã si cu cetãtenii, sã-i informeze si sã tinã cont si de unele propuneri ale cetãtenilor, care multi dintre ei sunt buni gospodari si cu multã
experientã?
Multe dintre aceste lucrãri efectuate de primãrie sunt de calitate discutabilã, iar cetãteanul în loc sã beneficieze de lucrare este defavorizat. Asfaltarea strãzilor s-a fãcut în Lonea suprapunând straturi peste straturi, strada ajungând la nivelul geamurilor, la casele din colonie si nu numai acolo. S-a turnat asfalt peste
umplutura cu pãmânt care a fost tasat superficial. Aceastã lucrare sã fie oare asa prinsã în Proiect? S-a construit o nouã canalizare în localitate cu circa 30 – 40 cm mai sus decât vechea canalizare, în aceastã situatie scurgerile se fac tot pe vechea canalizare neexistând nici racordãrile la noua canalizare. Cine rãspunde oare de calitatea acestei lucrãri si de banii irositi?
Este de “noaptea mintii” vorba unui renumit ziarist, sã amenajezi parcare la geamurile oamenilor, la circa 3 m unde se produc gaze si mult zgomot, mai ales pe timp de iarnã când masinile sunt ansamblate, dar cu circa 8m mai jos la capãtul blocului sã existe spatiu pentru o parcare la 7-8 masini. Sã nu tii cont de locatarii blocului si a asociatiei de locatari care protesteazã într-o petitie aceastã parcare, ba mai mult în ambitia ta pentru a te rãzbuna, sã nu mai construiesti un trotuar care vine si merge cãtre nicãieri, distrugând si mai mult spatiul verde de sub geamul unei familii care are un copil cu probleme grave de sãnãtate, este revoltãtor.
Cât de pornit poti sã fi tu ca prim gospodar al localitãtii pe care o pãstoresti, sã refuzi amenajarea unei parcãri acolo unde de zeci de ani a existat (în fata bloculului 6 August), pentru cã vrei sã arãti cât de puternic esti, este o nebunie prosteascã. Acest primar al urbei din Petrila si-a dat în petec în mod necontrolat atunci când mi-a interzis amenajarea unui loc de veci, pe care îl plãtisem, iar locul era stabilit de preot. În douã sâmbete mi s-a interzis amenajarea acestui loc de veci când mã prezentasem cu muncitori plãtiti pentru amenajarea lui în cimitirul Taia.
A trebuit sã intervin la Episcopia Hunedoara care a delegat un reprezentant stabilind legalitatea. Acest cimitir este o zonã interzisã unor muritori de rând, pe care
primarul îi considerã barabe. Afacerile Primãriei sunt mai presus de bunul simt si de legile tãrii, atunci când tu ca primar iei cu japca de la niste bãtrâni pensionari, suprafete mici de teren pe care acesti bãtrâni au recuperat suprafata cu eforturi deosebite îndepãrtând gunoaiele si fundatiile de beton de la casele de colonie. Aceste suprafete mici erau închiriate de la Primãrie si cultivate cu flori, zarzavaturi ale acestor pensionari. Dar Primãria nu a tinut cont de efortul acestor bãtrâni luându-le suprafetele de teren si împroprietãrind pe „ochi frumosi” unele familii în mod dubios cu acte fictive, asa cum a stabilit Politia în adresa nr. 288832/2012 si Parchetul în adresa numãrul 107/11/2/2013. O parte din suprafata înproprietãritã pe “ochi frumosi” de 275 metri pãtrati a fost restituitã Primãriei Petrila în baza actului emis de corpul de control al Ministrului de Interne nr. 411391/27.08.2015 anulând Hotãrârea Primãriei nr. 73/2008.
Sperãm domnule Primar ca, un “bun gospodar” ce sunteti, sã betonati sectorul dintre Scoala Nr. 2 si blocul 6 pe unde circulã zilnic sute de elevi transportând pe încãltãminte noroi în scoalã. Amenajarea acestui sector s-a fãcut parcã la indicatiile lui Nea Gheorghe de pe Taia, aruncându-se câteva roabe de un fel de amestec cu ballast, cu ceva bitum peste gropile pline cu apã. Diferenta dintre acest sector important
si sectorul de sute de metri pãtrati amenajat din spatele garsonierelor care a fost betonat, este extreme de vizibil si cu multe semne de întrebare. O impresie penibilã se manifestã la noii locatari, care au reabilitate blocurile, iar dupã perioada de garantie, urma remedierea lucrãrilor care se impuneau pentru ridicarea garantiei.
La blocul 6 din strada 6 August lucrarea începutã pentru remedierea unei lucrãri în luna iulie nu a fost finalizatã nici acum. Iar la blocul 5 revopsirea exteriorului nu a fost începutã, iar termenul de garantie a fost expirat. Oare Primãria a restituit garantia firmelor care au restabilit aceste douã blocuri? Ca cetãtean al urbei, care ai încercat sã te implicit sã faci ceva util pentru colectivitate în calitate de presedinte de asociatie de
proprietari, rãmâi uimit de metodele de dispret aplicate de Primãrie împotriva acestor persoane care în fond ajutã Primãria. Acestor persoane li s-au întocmit dosare penale. Exemplu: dosarul nr. 348/97/2014, li s-au întocmit cereri de chemare în judecatã: exemplu cererea nr. 1393/2015, li s-au trimis acasã executãri silite efectuate de executori judecãtoresti exemplu la dosarul nr. 8/2015.
Acestea au fost adresate asociatiilor de proprietari din strada 6 August, cartierul Muncii si din strada Republicii. Toate aceste grozãvii au fost semnate de primar fãrã nicio retinere fireascã si de ce nu omeneascã, condamnând asociatiile cã nu au recuperat sumele de bani de la reabilitarea blocurilor de la rãu platnici. Dar un lucru care sfideazã capacitatea organizatoricã a Primãriei, este hotãrârea nr. 20/2014 unde se specific cã aceste sume se recupereazã de serviciul Taxe si Impozite.
Care a fost scopul acestor actiuni haiducesti la adresa asociatiilor, domnule primar? E stupefiant nu? Domnule primar, domnilor consilieri, taxele si impozitele plãtite în fiecare an de cetãteni sunt tot mai mari. Foarte multi oameni someri si pensionari fac eforturi supraomenesti pentru a achita aceste impozite si taxe si pentru asigurarea medicamentelor. Aceste sume de bani Primãria le foloseste la diferite obiective. Multe din aceste obiective sunt fãrã o importantã majorã colectivitãtii, asa cum s-a întâmplat si în perioada Udrea – Boc.Mi-am pus de foarte multe ori întrebarea fireascã si mi-o pun si astãzi, ce este mai important? Modul de trai al cetãtenilor si copiilor sau obiectivele? Parcul din Petrila unde în afarã de câtiva copiii care se joacã zilnic, amenajarea cu 43 milioane lei a spatiilor cap linie Petrila si cap linie Lonea si de ce nu si strãzile pe care nu circulã cu sãptãmânile nicio masinã?
Citesti în ziare lucruri incredibile si îti faci cruce cu ambele mâini, cum Primarul doreste sã construiascã domeniul schiabil “Sureanu – Petrila” cu fonduri private, unde se insistã, la Romsilva, scoaterea din fondul forestier a suprafetei de 30 Ha pentru acest obiectiv. Sã mai dobori 30 Ha de pãdure din aceastã zonã, care si asa aratã jalnic, este o mare gresealã. Cine este acest privat? Cine vine sã schieze în aceastã zonã când existã Parângul si Straja care sunt dotate pentru schi.
Multi primari fãrã respect si dragoste fatã de naturã au început distrugerea unor peisaje de munte cu habitat cu tot pentru o nouã nãstrusnicã: Energia Verde. Televiziunea a demascat distrugerea unor cabane de munte din regiunea Arges, lucru care se gãseste si la noi pe pârâul Auselu care are o nouã înfãtisare hidoasã stabilitã de unii oameni.
Clasa politicã din România, în ultimii 26 de ani, a vândut si a distrus tot ce si-a dorit, industria, învãtãmântul, agricultura, sãnãtatea, iar pãdurile au fost lichidate, sub ochii îngãduitori ai reprezentantilor politici care au condus tara. Am citit recent o documentatie privind amenajarea zonei Frumoasa din trei masive montane: Cîndrelul, Lotru si Sureanu din muntii Parâng, în suprafatã de 137,115 Ha prin cofinantare de la fondul European de dezvoltare regionaãl. O parte din aceastã suprafatã apartine si primãriei Petrila care trebuie sã fie de accord cu acest proiect. Sã efectuezi lucrãri într-o zonã special numitã rezervatie este o conceptie a unor neavizati, a unor oameni care nu iubesc natura, având alte idei dubioase asupra zonei.
Sã efectuezi lucrãri de infrastructurã iar costurile sã fie pe activitãti si centralizate pe programe asa cum se consemneazã în proiect, este clar cã aceastã zonã va deveni santier. Sã intervii pentru a elimina arbusti invadati si stoparea proceselor de succesiune a habitatului este o nebunie groasã. Orice minte lucidã concluzioneazã ce se va întâmpla cu aceastã zonã alpinã de o rarã frumusete lãsatã de Dumnezeu pentru acest popor, fiind un colt de Rai. Interventiile, care se vor face de om în aceastã zonã vor influenta negative existenta habitatului unor specii existente ca: ursul, lupul, râsul, iar din rândul pãsãrilor: cocosul de munte, ierunca, caprimulgul care vor dispãrea.
G.G.
– – –
continuare în editia urmãtoare