Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi – purtãtorul de cuvânt al Asociatiei Municipiilor din România

Primarul municipiului Petrosani a fost ales membru plin al Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din România.

Tiberiu Iacob Ridzi a fost nominalizat si purtãtor de cuvânt  al Asociatiei Municipiilor din România, o asociatie ce-i reuneste pe toti cei 103 primari de municipii si sase primari de sectoare din Bucuresti în vederea promovãrii intereselor comune ale autoritãtilor din administratia publicã localã. AMR este membrã în Comitetul Regiunilor (CoR), Congresul Puterilor Locale si Regionale al Consiliului Europei (CPLRE), Consiliul European al Municipalitãtilor si Regiunilor (CEMR), Asociatia Internationalã a Primarilor Francofoni (AIMF),Asociatia Agentiilor pentru Democratie Localã (ALDA). Problemele aflate în dezbatere, cu privire la îmbunãtãtirea legislatiei în administratia publicã,  au vizat cu prioritate aspecte legate de Strategia generalã de descentralizare în contextul Cartei europene a autonomiei locale, precum si transferul de competente de la nivelul primarului si adjunctilor sãi cãtre sefi de directii, servicii si birouri. Prin aceastã mãsurã, care sã fie, ulterior, legiferatã, se doreste ca o parte din rãspunderea actelor întocmite si parafate sã se rãsfrângã si asupra celor care le-au elaborat.

Maximilian Gânju