Primãria Vulcan angajeazã experti pentru transparentã

Municipalitatea de la Vulcan implementeazã proiectul  „un plus de transparentã, eticã si integritate”. Pentru acest lucru, administratia localã face angajãri.  Astfel s-a scos la concurs un post de de expert elaborare procedurã de eticã si integritate, pe o perioadã determinatã de 2 luni, pentru analiza sistemului intern si colectarea datelor pentru  elaborare procedurã internã anticoruptie (analizã);  douã posturi de expert elaborare procedurã de eticã si integritate, pe o perioadã determinatã de 3 luni pentru elaborare procedurã internã anticoruptie (scriere procedurã);  douã posturi de expert elaborare ghid de bune practici, pe o perioadã determinatã de 2 luni pentru colectarea datelor si cazurilor concrete din autoritatea  publicã a solicitantului în vederea elaborãrii ghidului de bune practici privind combaterea fenomenului coruptiei în administratia publicã localã, cresterea transparentei si prevenirea  conflictului de interese (colectare date);   douã posturi de expert elaborare ghid de bune practici, pe o perioadã determinatã de 3 luni pentru elaborare ghid de bune practici  privind combaterea fenomenului coruptiei în administratia publicã localã, cresterea  transparentei si prevenirea conflictului de interese (scriere ghid). Concursul constã în selectie de dosare (CV-uri) si interviu si se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Vulcan în dat de 29.08.2018, ora 1100 , în sala de sedinte a Consiliului Local Vulcan. Data limitã pânã la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 22.08.2018, ora 15:30, la sediul Primãriei Municipiului Vulcan – Compartimentul Resurse Umane.
Monika BACIU