Primãria Petrosani nu a pierdut banii pentru anvelopãri / La schimbarea Guvernului s-au schimbat si modalitãtile de decontare

Schimbarea Guvernului a determinat si schimbarea modului de decontare a lucrãrilor de anvelopare. Municipalitatea de la Petrosani nu a pierdut niciun leu din cadrul programului privind anveloparea termicã, potrivit reprezentantilor administratiei locale.

Problemele au apãrut odatã cu schimbarea Guvernului, fapt ce a determinat si schimbarea modului de decontare a lucrãrilor, iar reprezentantii primãriei Petrosani explicã în ce constã modificarea.“În ceea ce priveste reabilitarea blocurilor din municipiul Petrosani, mã refer la cele 10 blocuri, care o parte se aflã încã în derulare, respectiv blocurile de pe strada Pãcii si un bloc de pe strada 1 Decembrie 1918. valoarea totalã  a contractului este de 2.948.039 de lei, iar cota ministerului ceea ce reprezintã 50% din valoare este de 1.4747.019 lei. Din cota ministerului s-au decontat anumite sume proportional cu lucrãrile efectuate în teren. Din cele 10 blocuri, 7 sunt receptionate, iar 3 sunt în curs. Modul de decontare a plãtilor fãcute de minister cãtre constructor prin noi s-a desfãsurat în modul urmãtor. Comisia împreunã cu constructorul si dirigintele de santier întocmea situatiile de platã, situatiile de lucrãri efectuate în teren, acele devize se înaintau ministerului dupã care se semna contractul de finantare cu ministerul care ne vira banii, iar noi viram banii în contul constructorului”,  a declarat Daniel Visan, director executiv Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Petrosani. La nivelul localitãtii se mai aflã în proces de reabilitare termicã încã trei imobile. Dupã ce lucrãrile vor fi finalizate se va regla situatia în ceea ce priveste suma de 300 de mii de lei.

“Suma respectivã nu a intrat niciodatã în contul municipiului, acea sumã se aflã în contul ministerului, dar acea sincopã a apãrut la momentul schimbãrii guvernului când s-a modificat metoda de lucru. Nu au mai acceptat situatiile în avans, ci se întocmea contractul de finantare dupã care se vedea cu situatiile de platã si le decontau. Noi având întocmite acele situatii de dinainte s-a perpetuat aceastã sumã si a rãmas în contul ministerului. La final când receptionãm si celelalte 3 blocuri vom vedea cum se va regla situatia”,  a mai spus sursa citatã.

Primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi, sustine cã lucrãrile de anvelopare din cadrul actualului program se vor finaliza la sfârsitul acestui an, atunci urmând a se clarifica situatia celor 300 de mii de lei.

“Primãria Petrosani nu a returnat niciun fel de fond, nici legat de anvelopãri, nici de alte finantãri. Pânã la schimbarea Guvernului am lucrat pe o metodã, se fãceau situatii de lucrãri dupã care se fãcea contractul de finantare si se dãdeau banii, apoi au spus  cã prima datã se face contractul de finantare si apoi primesc situatiile de lucrãri. Aici a apãrut discutia privind suma de 300 de mii de lei, care sumã a rãmas cantonatã acolo, ea nu este pierdutã. Noi avem lucrãri pânã în decembrie 2016 pe acest program de anvelopare. Nu au ajuns în contul nostru acei bani, nu i-a luat nimeni, sunt încã acolo, la sfârsitul proiectului se va regla modalitatea în care se vor deconta lucrãrile”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.

Autoritãtile locale de la Petrosani au în vedere continuarea programului de anvelopare a clãdirilor, însã de data aceasta pe fonduri europene. “Pe proiectele europene suntem în fazã finalã, comisia constituitã din cei 3 consilieri si personalul tehnic se va întruni luna aceasta si va hotãrî  care vor fi blocurile care vor intra în programul de anvelopare anul acesta. Vor fi în jur de 10 blocuri cu 4 etaje si 5 sau 6 blocuri cu lift. Anul acesta noi facem proiectarea si anul viitor intrãm în teren”, a mai spus sursa citatã.

Monika BACIU