Primãria Petrosani cautã constructor pentru alte trei blocuri

 

Primãria Petrosani cautã constructor pentru alte trei blocuri ce trebuie reabilitate cu bani europeni.
A fost scos la licitatie contractul de executie lucrãri – proiectare (inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor) si executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani” – cod SMIS 119887, pe loturi: Lot 1: Bloc 3 str. Aleea Poporului; Lot 2: Bloc 19 str. General Vasile Milea; Lot 3: Bloc B str. Constructorul.
“Se executã lucrãri de reabilitare la 3 blocuri de locuinte respectiv: Bloc 3 str. Aleea Poporului (Lot 1), Bloc 19 str. General Vasile Milea (Lot 2) si Bl. B str. Constructorul (Lot 3) în vederea cresterii eficientei  energetice a acestora si a scãderii consumului de energie, inclusiv realizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele de investitii. Prin achizitionarea contractului/contractelor de lucrãri se are în vedere proiectarea, inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor si executia lucrãrilor pe loturi astfel: Lotul 1:Bloc 3 str. Aleea Poporului; Lotul 2: Bloc 19 str. General Vasile Milea; Lotul 3: Bloc B str. Constructorul”, aratã documentatia.  2.631.496 lei fãrã TVA este valoarea  contractului de lucrãri. Banii vin de la Uniunea Europeanã.
Cosmin BACIU