Primãria Lupeni detine un teren în Geoparcul Dinozaurilor

Terenul desi se aflã în proprietatea Primãriei Lupeni, de drept este situatã administrativ pe teritoriul Comunei Pui. Cetãtenii municipiului Lupeni sunt chemati la o dezbatere publicã pe marginea unui proiect de hotãrâre care prevede amenajarea pastoralã pentru pajistile din localitate. si aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul pastoral.
“Precizãm cã propuneri,  sugestii, recomandãri pe  marginea proiectului de hotãrâre se primesc la sediul Primãriei Municipiului Lupeni – Registraturã, pot fi transmise prin fax la numãrul 0254/ 560515 sau în format electronic la  urmãtoarea adresã de e-mail:  primaria@elupeni.ro, pânã în data de 30.08.2019, ora 11.00. Persoanele sau organizatiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sãu articolele din proiectul de act normativ la care se referã, mentionând data trimiterii si datele de contact ale expeditorului”, aratã autoritãtile locale de la Lupeni.
Amenajamentul pastoral reprezintã actul administrativ prin care se gestioneazã pajistile aflate pe teritoriul Municipiului Lupeni si este valabil pe o perioadã de 10 ani de la data aprobãrii.
„În acest context, specialistii agricoli au stabilit încãrcãtura idealã de animale alocatã unui hectar în functie de situatia concretã din teren. Amenajamentul prezentat cuprinde de asemenea propuneri de repunere în valoare a unor suprafete de pajisti, de protectie a vegetatiei si a solului, de refacere a covorului ierbos si chiar de combatere a eroziunii solului. Cele 2.436,07 Ha de pajisti ale Municipiului Lupeni au fost împãrtite în 90 de trupuri, specialistii studiindu-le în mod  distinct si stabilind pentru fiecare dintre acestea lucrãrile agrotehnice necesare. Directia pentru Agriculturã Judeteanã Hunedoara a întocmit studiile necesare în cursul anului 2018 si a predat Primãriei Municipiului Lupeni documentatia – Amenajament pastoral conform procesului-verbal de predare-primire nr. 13.966/ 07.11.2018. Ulterior primirii acestuia, prin intermediul Aparatului de specialitate am depus diligentele pentru obtinerea avizelor necesare astfel încât documentatia sã poatã fi aprobatã de Consiliul local al Municipiului Lupeni”, mai aratã autoritãtile locale de la Lupeni.
Situatie deosebitã o prezintã pãsunea din nordul localitãtii si în special Pãsunea Corea (aflatã în proprietatea Municipiului Lupeni dar situatã administrativ pe teritoriul Comunei Pui) ambele fiind sub incidenta Ariei Protejate V.4 Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului si ROSCI0236 Strei-Hateg. Pentru aceste pajisti care se vor respecta recomandãrile ANANP formulate în calitate de administrator al ariilor protejate, recomandãri preluate în Decizia 63/ 2019 a Directia pentru Protectia Mediului Hunedoara
Cosmin BACIU