[ Primăria Aninoasa a chemat în instanță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara ]

Direcția a concesionat o suprafață de teren de la Primăria Aninoasa pentru a-și construi un district de drumuri. Se întâmpla în anul 2006, iar administrația locală ar fi avut de încasat o taxă anuală de concesiune.

O perioadă DRDP Timișoara s-a achitat de obligații, dar a adunat o datorie 28. 651, 35 lei din care 12. 653, 86 lei debit principal și 15. 997, 49 lei penalități de întârziere.
”Reclamantul a arătat că prin contractul de
concesiune nr 111/1356/28 07 2006 instituția lor, în
calitate de concedent a
cedat pârâtei folosința asupra imobilului teren situat în Aninoasa, înscris în CF 210 Iscroni, nr topo 1023/3, 1029, 1024 – 1028/b în suprafață de 3000 mp pentru un preț de 2 lei/mp/an, durata concesiunii fiind de 25 ani. Pe parcursul derulării contractului a luat naștere un litigiu între reclamantă și o altă societate comercială cu privire la ocuparea parțial de către aceasta a terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr 111/1356/28 07 2006 iar prin hotărârea pronunțată s-a dispus obligarea acestei societăți la a lăsa reclamantei în deplină proprietate și posesie o suprafață de 96 mp. În acest context, reprezentanții pârâtei au adus la cunoștință reclamantei, faptul că s-au aflat în imposibilitatea de a folosi întreaga suprafață de 3 000 mp concesionată, împrejurare față de care au stabilit de comun acord întocmirea unui act
adițional privind modificarea obiectului contractului și au convenit achitarea pentru ultimii 5 ani ai unei redevențe calculate pentru suprafața de 1247 mp”, se arată în dosarul soluționat la Judecătoria Petroșani. Drumarii au fost de acord să achite concesiunea pentru ultimii 5 ani, cu mențiunea că nu sunt acord și cu achitarea penalităților de întârziere pentru această perioadă. Judecătoria Petroșani a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta și a dispus obligarea pârâtei la plata sumei de 7 665, 86 lei reprezentând redevență datorată pentru perioada 2017 – 2019.
”Dispune obligarea pârâtei să achite reclamantei penalități contractuale de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi întârziere
aferente debitului principal de 7 665, 86 lei, începând cu data de 06 01 2020 și până la data formulării cerere de chemare în judecată și anume data de
30.07.2020”, se mai arată în soluția instanței.