Actualitate

Posturi descoperite în urma reorganizãrii si disponibilizãrii

8Pregãtiti si instruiti pentru viitoarele disponibilizãri. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncã au pregãtit si informat angajatorii, respectiv Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului, cu privire la asigurarea posturilor necesare dupã ce va avea loc procesul de restructurare din cadrul societãtii. Mai mult decât atât, informati au fost si reprezentantii Complexului Energetic Hunedoara cu privire la asigurarea posturilor necesare.

”Noi asa cum am fãcut de fiecare datã, nu numai în conditiile restructurãrii, ci si în conditiile reorganizãrii avertizãm angajatorul vizavi de obligatiile pe care le are din punct de vedere sãnãtãtii-securitãtii în muncã în vederea acoperirii tuturor posturilor de care depinde securitatea zãcãmântului cât si a lucrãtorilor. Ca atare atât la nivel de societatea de închideri de mine, cât si la nivel de complex energetic încercãm, pentru cã si Complexul Energetic Hunedoara a intrat într-un proces de reorganizare chiar dacã nu de restructurare, avertizãm cã angajatorul are obligativitatea de a asigura toate posturile de care depinde siguranta zãcãmântului si siguranta lucrãtorilor. Astfel, de fiecare datã când s-a produs o reorganizare/restructurare am cerut o analizã a personalul în functie de reglementãrile legale, de regulamentul sãnãtate-securitate în muncã, în asa fel încât posturile de bazã sã fie acoperite. Acelasi lucru în vom face si acum. Am demarat acest lucru încã dinainte de a se face disponibilizarea, stim care este structura de personal minimã necesarã la unitãtile miniere si în functie de personalul care va urma sã fie disponibilizat trebuie sã vedem angajatorul ce mãsuri îsi ia sã acopere posturile minime necesare”, a declarat Ileana Bodea, sef SSM-ITM Valea Jiului.

8-1Disponibilizãrile din ultimii ani au fãcut ca mai multe posturi sã rãmânã descoperite. Situatia acum este mai complicatã dat fiind faptul cã vechea Companie Nationalã a Huilei a fost divizatã, iar mobilitatea personalului este limitatã. Redistribuirea angajatilor se poate face doar în interiorul societãtilor, nu si între societãti, fapt care poate accentua o posibilã descoperire a posturilor.

”De-a lungul anilor, dupã fiecare disponibilizare s-au constatat posturi care erau deficitare, dar dacã se iau mãsuri din timp pentru acoperirea acestor posturi, la o analizã la nivelul societãtii se poate face o analizã. Sunt unitãti miniere care pot sã aibã posturile respective excedentar si se poate face o redistribuire la nivelul unitãtilor miniere. Dacã nu, se pot face calificãri, autorizãri pe parcurs, sunt cursuri de autorizare, de scurtã duratã, dar important e cã aceste mãsuri sã fie luate din timp, nu atunci când deja se constatã cã existã deficit de personal. Pentru a reusi sã faci calificãrile/autorizãrile, dar pentru a se asigura cã aceste persoane care preiau din mers aceste atributii capãtã si experientã. Nu mai existã aceeasi libertate de miscare, dar atâta timp cât angajatorul constientizeazã din timp nevoia de a avea personal pregãtit pe toate aceste posturi fiind cã în minerit de mondulb în care lucreazã si pun om poate sã depindã securitatea unei instalatii, a unui schimb întreg, dacã angajatorul este constient se pot asigura din timp posturile minime obligatorii”, a mai spus Ileana Bodea.

În tot acest timp, angajatorii pot califica personalul existent prin cursuri de

calificare/autorizare.

Monika BACIU