Populația rămâne cel mai mare datornic la apă

P opulația din Valea Jiului rămâne cel mai mare datornic la apă. Structura veniturilor și cheltuielilor realizate din activitatea de bază și auxiliară la 30 iunie 2022, se prezintă astfel: venituri totale – 15.595.636 lei; cheltuieli totale – 14.468.064 lei; profitul net – 1.094.668 lei. Cifra de afaceri realizată de ApaServ Valea Jiului în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 este în valoare de 14.367.872 lei. ”Din valoarea totală a creanțelor la data de 30 iunie facturi emise și neîncasate în termenul scadent, sunt în sumă de 10.441.797 cu următoarea structură: populație – 9.193.180 lei; agenți economici – 380.232 lei; unități bugetare – 868.385 lei. Nivelul creanțelor de încasat de societatea de apă la data de 30 iunie 2022 este de 11.133.838,90 lei, din care agenți economici – 1.455.906,02 lei, reprezentând 13,08%; unități bugetare – 8.105,77 lei, reprezentând 0,08%; populație – 9.669.827,11 lei, reprezentând 86,85%. În perioada ianuarie – iunie 2022 producția facturată a fost de 15.906.325,17 lei, astfel: soldul asociațiilor de proprietari a crescut cu 75.544,87 lei; soldul abonaților casnici aflați la încasare direct a scăzut cu 45.714,74 lei; soldul agenților economici a scăzut cu 371.357,30 lei”, arată ApaSeerv Valea Jiului. În perioada ianuarie – iunie 2022 gradul de încasare a fost de 100,90%, gradul de încasare a facturilor curente fiind de 74,92% și gradul de încasare al facturilor restante a fost de 6,16%.

Monika BACIU