Planseul grãdinitei din Aeroport va fi consolidat

O grãdinitã din municipiul Petrosani are probleme structurale, dupã ce baia imobilului s-a scufundat, în primãvara acestui an. Autoritãtile locale au decis sã rezolve problema, iar Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru rezolvarea problemei.
“Obiectivul de investitii “Consolidare planseu grupuri sanitare grãdinita nr. 2 PP, str. Aviatorilor nr. 3, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara” îsi propune rezolvarea problemelor referitoare la cerintele esentiale de calitate în ceea ce priveste rezistenta, stabilitatea si  siguranta în exploatare având în vedere degradãrile din zona grupurilor  sanitare. Astfel, se recomandã executarea lucrãrilor de refacere a planseului peste subsol în zona grupurilor sanitare, în baza unui proiect tehnic si detalii de executie de cãtre o firmã autorizatã”, aratã documentatia.  Valoarea totalã a principalelor lucrãri de interventie este de 142.727,59 lei. Lucrãrile de reparatii propuse pentru încadrarea în cerintele esentiale de calitate în constructii respect normativele si prescriptiile tehnice în vigoare. Prin realizarea investitiei se vor rezolva problemele referitoare la cerintele esentiale de calitate în ceea ce priveste rezistenta si stabilitatea precum si siguranta în exploatare. Clãdirea a fost construitã în anul 1980 si are regimul de înãltime P+1.
Monika BACIU