Petrila se depopulează masiv

În ultimii ani sute de persoane au plecat în afara ţării sau şi-au mutat domiciliul în alte oraşe mari mult mai dezvoltate, iar peste 1000 de persoane au decedat. Şi rata natalităţii este în continuă scădere.
Lipsa perspectivelor de viitor lasă oraşele aproape pustiite. De altfel, Valea Jiului se confruntă cu o populaţie îmbătrânită.
La Petrila, raportarea între anii 2002-2019 prezintă o scădere accentuată a populaţiei. Datele statistice indică principalele fenomene de scădere a numărului populaţiei în oraşul Petroşani. Astfel, numărul de decese înregistrate în anii de referinţă 2002/2011/2016 este de 968 de persoane. În 2017 166 de petrileni au decedat, iar în anul 2018 un număr de 337 de cetăţeni ai oraşului Petrila au trecut în nefiinţă. În anul 2019, la Petrila s-au înregistrat 278 de decese.
În ceea ce priveşte natalitatea, aceasta este în continuă scădere. În anul 2002 în Petrila s-au născut 304 copii, iar în anul 2011 s-au născut doar 158 de copii. În anul 2017 s-a înregistrat o uşoară creştere faţă de anul 2011. În anul 2017, la Petrila s-au născut 217 copii, iar anul trecut 225 de nou-născuţi.
Rata natalităţii a fost în anul 2019 de 9,33%, iar rata mortalităţii a fost de 11,53%. Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 rata natalităţii a crescut uşor de 8,79%, iar cea a mortalităţii a scăzut de 13,58%.
În perioada 2002/2011/2017, un număr de 845 de persoane au plecat din localitate şi şi-au schimbat domiciliul. 99 dintre acestea au plecat în 2017.În anul 2018 alte 259 de persoane au ales să plece, iar punctul culminant a fost atins anul trecut atunci când 441 de petrileni au plecat din zonă.  ”În concluzie, populaţia stabilă a oraşului Petrila cunoaşte o scădere continuă în ultimii ani. Dacă la nivelul anului 2002, populaţia oraşului Petrila era de 28.109 locuitori, în anul 2011 era de 26.241. La 1 iulie era de 24.788, iar la 31.12.2018 de 24.320 de locuitori, pentru ca la 31.12.2019 să fie 24.092 persoane”, arată raportul administraţiei locale de la Petrila.
În decurs de 17 ani, la Petrila sunt cu 4017 mai puţine persoane.
”Tendinţele demografice ale oraşului Petrila reflectă principalele efecte ale disponibilizărilor masive din sectorul minier, care au condus la scăderea nivelului de trai în această zonă şi creşterea semnificativă a fenomenului de migrare/emigrare, rezultând o tendinţă de scădere, îngrijorătoare a numărului de locuitori. Populaţia oraşului Petrila a scăzut comparativ cu anul 2005 cu 3291 persoane. Populaţia oraşului Petrila a cunoscut în intervalul 2005 – 2019 schimbări de structură  importante, dintre care cea mai semnificativă este reducerea ponderii populaţiei tinere, (0-14 ani) şi creşterea populaţiei îmbătrânite (60-86+ ani)”, mai arată documentul.
Cosmin BACIU