Peste 7 milioane de lei la rectificarea bugetarã

Judetul Hunedoara a primit la rectificarea bugetarã peste 7 milioane de lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate.

Executivul a aprobat alocarea sumei de 7.152.000 de lei, din care 7.106 mii lei pentru finantarea drepturilor prevãzute de Legea nr.85/2016 si a restantelor aferente titlurilor executorii ce puteau fi platite pana la data de 31.12.2015, din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat. Aceastã sumã este împãrtitã mai multor categorii. Astfel, pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/2016 s-a alocat suma de 6.399.000 lei, 539.000 de lei au fost alocati pentru personalul didactic cãruia, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, nu i s-au acordat diferentele salariale si pentru personalul didactic care se pensioneazã dupã data intrãrii în vigoare a Legii nr.85/2016, iar suma de 5.860.000 a fost  pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptãtit sã primeascã diferente salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Executivul a aprobat si sume pentru plata restantelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plãtite pânã la data de 31.12.2015, potrivit legii, iar judetului Hunedoara i-au revenit 707.000 de lei. Unitatea administrativ teritoraialã Hunedoara a primit si 46 de mii de lei pentru finantarea cheltuielilor de functionare a cãminelor pentru persoane vârstnice.

Judetul Hunedoara se aflã la jumãtatea clasamentului în ceea ce priveste sumele primite la rectificarea bugetarã. Dupã municipiul Bucuresti care a primit 155.938.000 de lei, judetul Mures ocupã cea ce-a doua pozitie. Executivul a alocat pentru judetul Mures suma de 34.568.000 de lei. La polul opus se aflã judetul Brãila care a primit doar 1.008.000 de lei.

Monika BACIU