Peste 6,5 milioane de lei au ajuns în judet într-o singurã zi

 

Într-o singurã zi, Ministerul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii si Administratiei a virat, peste 254 de milioane de lei, în conturile unitãtilor administrativ-teritoriale.
Sumele sunt pentru cei care au depus solicitãri pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrãrilor executate pentru 451 de obiective de investitii, finantate prin cele douã etape ale Programului National de Dezvoltare Localã (PNDL).În judetul Hunedoara au fost efectuate plãti în valoare de 6.533.066,31 de lei pentru programele derulate prin PNDL. O sumã considerabilã a ajuns la Primãria Aninoasa. Ministerul a plãtit suma de 1,7 milioane de lei.
Programul National de Dezvoltare Localã, aprobat prin Ordonanta de Urgentã nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizatã, este cel mai important program multianual de finantare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unitãtilor administrativ-teritoriale cu toate dotãrile tehnico-edilitare, de infrastructurã educationalã, de sãnãtate si de mediu, sportivã, social-culturalã si turisticã, administrativã si de acces la cãile de comunicatie, iar valorile alocãrilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finantare multianuale încheiate între minister si beneficiarii obiectivelor de investitii.
Cosmin BACIU