Peste 200 de locuri rãmase neocupate la Universitatea din Petrosani

A început, de luni, o nouã etapã de înscriere la Universitatea din Petrosani.  Potrivit Rectorului acestei institutii, acum este momentul potrivit pentru înscrierea  la una din formele de învãtãmânt de aici si startul a fost dat din  4 septembrie,  urmând ca în preajma datei de 15 septembrie sã se sisteze.
„Mai avem bugetate circa 240 de locuri la licentã. La masterat, dar si la licentã, avem locuri cu taxã, care pot fi ocupate. Organizãm, pânã în data de 23 septembrie si admiterea la doctorat. La toate aceste forme de învãtãmânt sã vinã. Suntem pregãtiti sã le oferim toate detaliile necesare si considerãm cã este o oportunitate pentru cei care au luat Bacalaureatul în toamnã, ca si pentru altii, care au luat înainte, ca sã îsi perfectioneze pregãtirea profesionalã si sã se îndrepte spre specializãri care îi vor ajuta la locurile de muncã”, a spus prof univ dr habil Sorin Radu, Rectorul Universitãtii din Petrosani.
Admiterea la studiile de licentã se organizeazã prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectueazã astfel:
– 60% reprezintã media generalã a examenului de bacalaureat;
– 40% reprezintã nota obtinutã în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematicã pentru domeniile de studii aferente Stiintelor Ingineresti si Matematicii, respectiv la a treia probã scrisã, pentru domeniile de studii din sfera Stiintelor Economice si Stiintelor Sociale.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învãtãmânt pentru care opteazã candidatul, iar pentru masterat taxa de înmatriculare este de 60 de lei. Cei admisi la taxã plãtesc si o parte a taxei de scolarizare în momentul înmatriculãrii.
Diana Mitrache