Parteneriat pentru combaterea sãrãciei

Pe modelul de la Vulcan, si autoritãtile locale de la Petrila au câstigat un proiect denumit „Sprijin pregãtitor pentru înfiintare G.A.L. Petrila si elaborare S.D.L.
”Orasul Petrila în parteneriat cu Ambient Logistics srl si Organizatia Salvati Copiii Filiala Hunedoara anuntã începerea proiectului „Sprijin pregãtitor pentru înfiintare G.A.L. Petrila si elaborare S.D.L.”, proiect care are rolul de a dezvolta localitatea sub responsabilitatea comunitãtii, dar si de a combate sãrãcia si discriminarea.
„Obiectivul general al proiectului are în vedere realizarea unui parteneriat public-privat prin care sã se atingã obiectivele propuse ulterior prin SDL.
Obiectivele noului instrument de dezvoltare teritorialã propus de Comisia Europeanã pentru perioada de programare 2014-2020 -Dezvoltarea Localã plasatã sub Responsabilitatea Comunitãtii (DLRC) – sunt combaterea sãrãciei si a excluziunii sociale de la nivel urban. Asadar, obiectivul general vizeazã si abordarea DLRC mobilizarea si implicarea comunitãtii dezavantajate si a organizatiilor locale, de la nivel urban, pentru a face pasii concreti spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil si mai favorabil incluziunii, în concordantã cu Strategia Europa 2020”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.
Durata de implementare a proiectului este 6 luni în perioada 18.08.2017 – 18.02.2018. Valoarea totalã a proiectului este de 222.243,64 lei.
Monika BACIU