Palatul din Lupeni va fi redat circuitului cultural

Viata culturalã din municipiul Lupeni va fi revigoratã odatã cu inagurarea palatului cultural din localitate. Zilele trecute, reprezentantii administratiei locale de la Lupeni anuntau cã lucrãrile se apropie de final. Cea mai veche si reprezentativã clãdire din localitate va fi redatã circuitului cultural.

Reconstruirea Palatului Cultural Minerul, una din cele mai vechi clãdiri din oras, edificiu încãrcat de istorie aflat la intrarea în municipiul Lupeni, care ajunsese într-o stare avansatã de degradare, datoritã lucrãrilor complexe pe care le implica si lipsei surselor de finantare, era un proiect în care nimeni nu mai credea.

Deputatul Cristian Resmeritã nu a renuntat însã nici un moment la ideea de a pune în practicã proiectul de renovare a acestei clãdiri, datã fiind importanta acesteia pentru viata culturalã a orasului si împreunã cu primarul Cornel Resmeritã si angajatii Primãriei Lupeni au pus în practicã acest proiect.

“Este o bucurie pentru noi cei din Lupeni, cã Palatul Cultural Minerul si-a recãpãtat strãlucirea de altã datã, lucrãrile de renovare si reabilitare au ajuns la final, în cel mai scurt timp urmând sã îi facem inaugurarea si sã il redãm circuitului public. Trebuie sã vã spun cã s-a respectat întru totul arhitectura initialã a palatului, acesta dispune de un numãr de 324 de locuri, foaier, cabine de machiaj si odihnã pentru artisti, grupuri sanitare moderne la ambele nivele, este dotat cu hidranti si dispozitive moderne de prevenirea incendiilor conform celor mai noi prevederi legale. Clãdirea este o adevãratã bijuterie arhitectonicã , cu o acusticã deosebitã, prin finalizarea acesteia aducem cetãtenilor din municipiul Lupeni si din întreaga Vale a Jiului posibilitatea de a se bucura de spectacole de cea mai bunã calitate , revigorând astfel viata culturalã a orasului, copii si tinerii din orasul nostru nemaifiind nevoiti sã se deplaseze în alte zone pentru a se bucura de o muzicã de calitate”, a declarat Cristian Resmeritã, deputat PSD Colegiul de Vest Valea Jiului.

Monika BACIU