Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță faptul că operatorii economici pot susține învățământul dual.

Ministerul Educației a anunțat publicarea Deciziei Ministerului Educației (D.M.E.) nr. 6689/2023, care aprobă Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul
profesional pentru anul școlar 2024-2025. Această decizie vine în sprijinul promovării și dezvoltării învățământului
profesional, consolidând astfel punțile de legătură între școală și piața muncii.
Calendarul aprobat va
servi ca ghid pentru toate instituțiile implicate în
procesul de stabilire a cifrei de școlarizare, incluzând Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ–Teritorială. Prin intermediul acestui calendar, se vor desfășura etapele critice și se vor întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura o planificare corespunzătoare și eficientă a resurselor educaționale.
De asemenea, D.M.E. nr. 6689/2023 furnizează modelele necesare pentru avizarea
proiectului cifrei de școlarizare. Acestea vor fi utilizate în
procesul de evaluare și
aprobare, implicând toate părțile interesate pentru a
asigura transparența și
colaborarea eficientă în cadrul acestui proces complex.
Ministerul Educației își exprimă angajamentul ferm față de îmbunătățirea calității învățământului preuniversitar dual și a învățământului
profesional, recunoscând importanța acestora în pregătirea elevilor pentru provocările pieței muncii moderne.
Această decizie reprezintă un pas semnificativ în promovarea educației de calitate și în dezvoltarea abilităților necesare pentru succesul pe termen lung al elevilor noștri. Ministerul Educației încurajează toți cei implicați să coopereze activ în implementarea acestui calendar și să contribuie la modelarea viitorului educațional al țării.
Monika BACIU