Social

Ocupatiile romilor pe timpul verii / Fructele de pãdure, ciupercile sau cãrbunele

Culeg ciuperci, fructe de pãdure sau furã cãrbune din garniturile de tren. Cam acestea sunt în principal ocupatiile romilor pe timpul verii. Cum lipsa locurilor de muncã în Valea Jiului se resimte acut, romii cautã sã îsi rotunjeascã veniturile cum pot. Majoritatea nagajatorilor se feresc sã încadreze pe piata muncii romi, asa cã acestia îsi câstigã traiul … mai departe