Ministrul Energiei, Anton Anton, nu tine cont de o decizie definitivã si irevocabilã a instantei. Acesta sustine continuarea lucrãrilor la hidrocentrala de pe Jiu, asta în ciuda sentintei definitive si irevocabile pronuntatatã de Curtea de Apel Bucuresti.
Ministrul spune cã se vor face demersurile legale pentru obtinerea de noi autorizatii de constructii, astfel încât lucrãrile sã fie reluate.
“Am constatat cã niste investitii pe Jiu au fost stopate si se cere ca ele sã fie dãrâmate, iar Jiul sã fie refãcut la forma la care a fost. Dupã pãrerea mea, chestia asta nu se mai poate face. Aceste investitii trebuie finalizate în conditiile corecte si legale. Ministerul Energiei va lupta ca în cel mai scurt timp sã repunã în functiune aceste investitii, obtinând noi autorizatii de constructie, conforme cu protectia mediului. E o zonã delicatã în care nu putem sã intrãm cu picioarele”,  a spus ministrul Energiei, Anton Anton.
În decembrie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a oprit definitiv constructia a douã hidrocentrale pe Jiu. Pânã în data de 31. 12. 2016, valoarea totalã a lucrãrilor a fost de  619.837.480 de lei, devizul total general fiind de peste 100 de milioane de euro. În afara celor douã tunele din defileu, investitia este completatã de un baraj cu microhidrocentralã amplasat la Livezeni, la intrarea în defileu, care permite acumularea unui volum de apã de 130.000 mc, precum si de o centralã suprateranã echipatã cu 3 grupuri Francis, pentru un debit total instalat de 36 mc/s, si putere instalatã de 40,5 MW.
Complexul energetic, dacã va fi vreodatã  finalizat, va avea o capacitate anualã de 259 GWh.
Monika BACIU