Actualitate

Ministru Delegat pentru Energie Constantin Nitã: “Toate actiunile în ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara converg cãtre privatizare”

7_siteSoarta mineritului din Valea Jiului depinde de privatizarea Complexului Energetic Hunedoara. Constantin Nitã, ministru delegat pentru energie a rãspuns  deputatului Monica Iacob Ridzi interpelãrii ce a avut tema „mineritul Vãii Jiului, între realitãti, incertitudini si perspective”, iar concluziile nu sunt tocmai favorabile pentru mineritul din Valea Jiului. Prezentãm integral întrebãrile si rãspunsurile ministrului Constantin Nitã în legãturã cu mineritul Vãii Jiului:

 Întrebare: Care sunt intentiile actualului Guvern în ceea ce priveste perspectiva Complexului Energetic Hunedoara?

Rãspuns: În conformitate cu prevederile Memorandumului Tehnic de Întelegere asumat de Guvern în urma ultimei întâlniri cu reprezentantii Fondului Monetar International, Banca Mondialã si Uniunea Europeanã, toate actiunile în ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara converg cãtre privatizare. În acest sens în perioada urmãtoare se va adopta o Hotãrâre de Guvern, în concordantã cu toate procedurile necesare, pentru vânzarea pachetului majoritar de actiuni detinute de stat la S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. cãtre un investitor strategic.

 Întrebare: Care sunt mãsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru a asigura continuitatea activitãtii miniere din Valea Jiului?

Rãspuns: Asa cum s-a angajat prin hotãrârile de guvern promulgate în vederea înfiintãrii Complexului Energetic Hunedoara, respectiv în vederea constituirii noilor societãti din fosta Companie Nationalã a Huilei SA Petrosani, Societatea Nationalã a Huilei si Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului, Guvernul, prin ministerele implicate, parcurge pasii necesari pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Nationalã a Huilei Petrosani SA si Complexul Energetic Hunedoara.

Finalizarea fuziunii, asa cum a fost stabilit prin Memorandumul tehnic de întelegere cu institutiile financiare internbationale, va fi în trimestrul 2 al anului curent.

Dupã fuziune, activitatea minierã din Valea Jiului va continua, pe de o parte, integratã în Complexul Energetic Hunedoara, urmând a avea un rol foarte important în cresterea atractivitãtii economice, în vederea privatizãrii, iar pe de altã parte prin acordarea de ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive conform legislatiei europene, de care beneficiazã, pânã în anul 2018, Societatea Nationalã Închideri Mine Valea Jiului.

Întrebare: În ce mãsurã a fost analizatã declararea huilei drept resursã energeticã strategicã la nivel national, asa cum s-a propus, dupã adoptarea  „Strategiei Energetice nationale 2013 – 2020”, în cadrul CSAT?

Rãspuns: În sprijinul campaniei integrate mine – energie, pentru eliminarea problemelor de start – up, se urmãreste crearea cadrului legislativ privind mãsuri de sigurantã în functionarea Sistemului Energetic National în contextul Legii energiei nr. 123/2012 si a Directivei Uniunii Europene 72/2009, respectiv CEH va produce energie pe bazã de huilã indigenã la un pret reglementat, pentru siguranta SEN. De asemenea, se urmãreste atragerea de surse de finantare pentru punerea în aplicare a programului investitional atât în centralele electrice cât mai ales în unitãtile miniere care asigurã materia primã.

Subliniez cã singura posibilitate de mentinere a activitãtii de exploatare a zãcãmintelor de huilã din Valea Jiului este producerea si vânzarea produsului finit, energia electricã, la un pret competitiv pe piata de energie.

Întrebare: Care sunt solutiile alternative pe care le aveti pentru a asigura o perspectivã economicã si socialã pentru locuitorii Vãii Jiului, în conditiile restrângerii activitãtii de minerit si energie?

Rãspuns: În vederea generãrii de solutii alternative benefice pentru dezvoltarea regiunii Vãii Jiului care sã deschidã noi perspective economice si sociale, vã asigurãm de întregul nostru suport pentru identificarea si implementarea acestora, împreunã cu autoritãtile locale si factorii politici din zonã.

One thought on “Ministru Delegat pentru Energie Constantin Nitã: “Toate actiunile în ceea ce priveste Complexul Energetic Hunedoara converg cãtre privatizare”

  • Credem ca multe masuri, programe si strategioare se vor mai perinda pana la „asfintit”

Comentariile sunt închise.