Social

Ministerul Energiei despre asigurarea securitãtii energetice a României

Ministerul Energiei percepe securitatea energeticã a României ca fiind bazatã pe energie curatã. Oficialii ministerului de resort subliniazã cã securitatea energeticã reprezintã capacitatea statului de a-si asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt si la preturi accesibile.

“Prin prisma strategiei energetice, securitatea energeticã reprezintã capacitatea unui stat de a-si asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt si la preturi accesibile. În prezent, România are un nivel de securitate energeticã superior mediei ICDE si totodatã, al tãrilor vecine. Însã, independenta energeticã concept înteles cã aspiratie cãtre autosuficientã si insularizare, a început sã fie influentatã de volatilitatea si incertitudinea pietelor de energie în contextul actual, respectiv al integrãrii acestora pe plan European”, aratã oficialii Ministerului Energiei.

Cei de la Ministerul Energiei mai sustin cã România trebuie sã se alinieze la politicile climatice si de mediu bazate de diminuarea efectelor de serã.  “Abordarea europeanã a politicilor de securitate energeticã este bazatã pe reguli de cooperare intra si extra-comunitarã, pe norme si institutii. Politicile climatice si de mediu centrate pe diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serã si schimbarea atitudinilor publicului în favorarea energiilor curate, influenteazã comportamentul investitional si tiparele de consum energetic, iar evolutia tehnologiilor poate avea efecte disruptive pe pietele de energie”, mai aratã cei de la minister.

România trebuie sã îsi apere interesele strategice, dar în acelasi timp trebuie sã respecte si angajamentele asumate la nivel global.

“`România trebuie sã îsi dezvolte politica energeticã sub imperativele asigurãrii intereselor sale strategice, dar si a respectãrii angajamentelor asumate la nivel regional, european si global. Pozitia geograficã si potentialul sãu îi oferã României posibilitatea de a detine un rol important în matricea energeticã regionalã, atât prin valorificarea resurselor proprii, cât si prin diversificarea surselor si rutelor de transport energetic prin România. Ministerul Energiei are o preocupare constatã în ceea ce priveste mentinerea si eficientizarea securitãtii energetice. În acest sens, principalele obiective si directii prioritare identificate pentru România în domeniul securitãtii energetice au la baza urmãtoarele mãsuri cu relevantã atât pe plan intern, precum si pentru politica externã: crearea de surse si rute alternative pentru importuri, cooperarea si utilizarea unor mecanisme de solidaritate la nivel regional,  crearea de stocuri strategice de combustibili fosili si rezerve suficiente de capacitate, asigurarea adecventei Sistemului Electroenergetic National, a sistemelor de echilibrare, rezervã si stocare”, mai aratã ministerul de resort.

Mentinerea unui mix energetic echilibrat si diversificat, finantarea investitiilor în retelele de transport si distributie pentru a le spori eficienta si a realiza tranzitia cãtre retele inteligente sunt alte prioritãti ale ministerului. Totodatã se are în vedere producerea energiei verzi.

“Sistemul de promovare instituit prin Legea nr. 220/2008 a dus la cresteri accentuate de investitii în domeniul productiei de energiei electricã din surse regenerabile, cu precãdere eoliene si fotovoltaice, în prezent puterea instalatã a acestora fiind de 3025 MW eolian si 1370 MW solar. România si-a îndeplinit angajamentul european pentru 2020, respectiv pentru a creste ponderea energiei din surse regenerabile la 24% din consumul brut de energie finalã, acest indicator atingând un nivel de 26,3% în anul 2015”, mai aratã oficialii ministerului Energiei.

Monika BACIU