Ministerul Culturii nu se implică în problematica teatrului din Petroșani / Disputele țin de ”bucătăria internă” a CJ Hunedoara și a instituției de cultură

A șa cum era de așteptat, Ministerul Culturii nu se implică în problematica teatrului din Petroșani, și asta pentru că instituția este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Problemele dintre cele două părți trebuie rezolvate intern, sau, după caz în instanță. Deputatul PNL Vetuța Stănescu a cerut un control al Corpului de Control de la Ministerul Culturii.

„I-am solicitat domnului ministru Bogdan Gheorghiu opinia Ministerului Culturii în ceea ce privește situația de la Teatrul Dramatic ”I.D. Sîrbu” din Petroșani. De asemenea, consider că se impune prezența, la instituția de artă dramatică din Petroșani, a Corpului de Control al ministerului, pentru a verifica presupusele nereguli, nu doar financiare, ci și de natură administrativă. Este cu atât mai importantă lămurirea deplină a situației de aici, dat fiind faptul că Teatrul Dramatic ”I.D. Sîrbu” din Petroșani are o bogată istorie și este o instituție de cultură reprezentativă și importantă nu doar pentru municipiul Petroșani, unde are sediul, ci pentru întreaga Vale a Jiului și chiar pentru județul Hunedoara”, a spus Vetuța Stănescu, citată de presa locală din Hunedoara.
Doar că Ministerul Culturii nu poate verifica activitatea economică a teatrului din Petroșani.
”Situația de la Teatrul Dramatic ID Sîrbu din Petroșani, așa cum reiese din informațiile prezentate de dumneavoastră,are la bază un raport întocmit de auditul intern al autorității finanțatoare, respectiv Consiliul Județean Hunedoara, și în urma concluziilor acestui raport vor fi desfășurate demersurile necesare pentru părțile implicate legal. Fiind vorba despre aspecte legale ce urmează a fi verificate de către autoritățile competente, Ministerul Culturii nu consideră oportun să emită opinii cu privire la situația prezentată. Referitor la posibilitatea efectuării unor verificări din partea Corpului de Control al Ministrului, vă aducem la cunoștință faptul că, Ministrul poate dispune un control din partea Corpului de Control doar în cadrul compartimentelor ministerului, a instituțiilor publice subordonate, sau care funcționează sub autoritatea ministerului, ori în coordonarea ministrului. Având în vedere faptul că Teatrul Dramatic ID Sîrbu din Petroșani este instituție subordonată administrației publice locale, Ministerul Culturii nu are instrumente legale pentru a interveni în rezolvarea oricăror situații ce țin de managementul și legalitatea acestei instituții”, arată Ministerul Culturii în răspunsul oferit parlamentului hunedorean.
Ministerul Culturii ca organ de specialitate al administrației centrale în domeniul culturii are în atenție per ansamblu activitatea tuturor instituțiilor de cultură pentru a monitoriza evoluția sectorului cultural și aplicarea strategiei și politicilor culturale la nivel național în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.
Monika BACIU