Mai multe blocuri din Uricani asteaptã reabilitarea termicã

Mai multe blocuri din cel mai vestic oras al Vãii Jiului asteaptã sã fie reabilitate. Este un proiect finantat din fonduri europene care prevede eficientizarea energeticã a blocurilor de locuit.
Mai exact, contractul prevede “executie lucrãri reabilitare  termicã a blocurilor de locuinte aferente proiectului ,,Eficientizarea energeticã a blocurilor de locuinte situate pe strada 1 Decembrie si strada Aleea Trandafirilor, orasul Uricani, judetul Hunedoara”.  Este vorba de blocurile de pe  str. 1 Decembrie bl. 1, bl. 7, bl. 9 si bl. 11 si Aleea Trandafirilor  bl. 2, bl. 3 si bl. 4. Contractul are o valoare de 3.289.773 lei.  Potrivit edililor, 170 de gospodãrii vor  beneficia de lucrãri de interventie la anvelopa blocului de locuinte care vor avea ca scop cresterea performantei energetice, iar odatã cu realizarea lucrãrilor va avea loc si reducerea consumului anual de energie pentru încãlzire cu 2.199,65 kwh/an, reducerea consumului anual de energie  primarã cu 2.828.343,42 kwh/an  si reducerea  consumului anual  specific de energie cu 2.200,08 kwh/an.
Monika BACIU