Luna mai aduce finalizarea proiectului de modernizare a bulevardului Tudor Vladimirescu din Lupeni

Unul din proiectele importante în infrastructurã din municipiul Lupeni, respectiv cel de modernizare a  bulevardului Tudor Vladimirescu se apropie de finalizare.
Proiectul, care a început în iulie 2017 a avut o perioadã de implementare de 35 de luni si urmeazã sã fie finalizat în luna mai a acestui an. De mentionat cã prin câstigarea acestui proiect de cãtre autoritãtile locale, municipiul Lupeni a beneficiat de 6.918.188,21 lei. Potrivit primarului Lucian Resmeritã aceastã investitie a fost extrem de importantã pentru locuitorii municipiului Lupeni datoritã faptului cã întreaga infrastructurã a localitãtii a primit o nouã imagine. “ Prin proiect s-a reabilitat bulevardul Tudor Vladimirescu pe o lungime de 2040 m; Se creazã o bandã dedicatã mijloacelor de transport în comun prin separarea benzilor cu separator de sens din cauciuc, marcaj pe partea carosabilã a benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun “BUS”, indicatoare rutiere corespunzãtoare benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun. Se amenajeazã un sens giratoriu la intersectia bulevardului Tudor Vladimirescu cu centura de ocolire a municipiului Lupeni prin se vor reduce ambuteiajele si noxele emise de autovehiculele prezente în trafic. Se îmbunãtãtesc semnalizãrile rutiere existente si se realizeazã alte semnalizãri necesare desfãsurãrii circulatiei în conditii de sigurantã. Se modernizeazã spatiile verzi existente si se amenajeazã spatii verzi noi. Aceasta este o descriere succintã a proiectului”, declarã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni .

Totusi, obiectivul general al proiectului ”Modernizare strada Tudor Vladimirescu (bulevard)” este,  conform documentului, scãderea emisiilor GES prin realizarea de investitii care sã a asigure un serviciu eficient de transport public de cãlãtori si îmbunãtãtirea conditiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, cu scopul de a reduce numãrul de deplasãri cu transportul privat (cu autoturisme) si a emisiilor de echivalent CO2 din transport. Pe de altã parte, obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1) Reducerea pânã în anul 2021 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investitiei cu 3% ca urmare a cresterii cotei modale aferente deplasãrilor pietonale si velo în detrimentul deplasãrilor cu autoturismul personal si introducerea în transportul în comun a autobuzelor hibrid tip plugin de capacitate normalã prin cadrul proiectelor complementare. 2) Reducerea traficului de autoturisme personale cu 4% pânã în anul 2021 ca urmare a implementãrii unor mãsuri destinate cresterii gradului de deplasare cu mijloacele nemotorizate (velo, pietonale) dar si a gradului de utilizare a mijloacelor de transport public de persoane ca urmare a realizãrii unor mãsuri destinate încurajãrii utilizãrii transportului alternativ prin cadrul proiectelor complementare (autobuze hibrid tip plug-in, implementarea unui sistem de eticketing, modernizarea statiilor de transport în comun, implementarea unui sistem de management al traficului compus din Sistem de supraveghere video, Sistem de management al flotei de transport public, Echipamente semaforizare, Centrul de control). 3) Îmbunãtãtirea spatiului urban prin asigurarea de spatii verzi în senul giratoriu si plantarea de arbori cu capacitate ridicatã de retentie a nivelului de CO2.