Lucrãrile la centurã finalizate din CREDIT

Municipalitatea de la Petrosani va face trageri din creditul contractat în anul 2015 pentru a putea continua lucrãrile de investitii de pe raza localitãtii.  Este vorba de continuarea lucrãrilor de modernizare a soselei de centurã. Valoarea creditului pentru care municipalitatea are obtinutã  autorizarea de utilizare în anul 2018 este în valoare de 2.388.551,28 lei, conform hotãrârii emise de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Potrivit prevederilor contractului de credit, se mai pot face trageri pânã în luna octombrie a acestui an.
“În urma atribuirii contractelor de achizitie publicã în conformitate cu legislatia  aplicabilã în acest domeniu, contractele au fost atribuire la valori mai mici decât valorile estimate în devizul general, respectiv la valori mai mici decât cele cuprinse în anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2015 din care reiese valoarea totalã a creditului de 6.000.000 lei”, aratã documentul aprobat de consilierii locali.  Municipalitatea de la Petrosani a realizat economii în urma aplicãrii procedurilor de achizitie publicã pentru realizarea investitiilor de interes local pentru strãzile Grivita Rosie, Radu Sapcã, Micu Klein, Împãratul Traian, Gheorghe Doja si Egalitãtii, astfel cã banii pot fi utilizati pentru alte lucrãri. În acest sens sumele economisite se vor folosi pentru obiectivul local de investitii “Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, între km 130+290 – km 131+750  (DN 66)”.
“Comisia de autorizare a aprobat suma în limita cãreia municipiul Petrosani poate efectua trageri în anul 2018 si obiectivele de investitii initiale reprezentând modernizarea strãzilor Grivita Rosie, Radu SApcã, Micu Klein, Împãratul Traian, Gheorghe Doja si Egalitãtii. Pentru a putea fi utilizat creditul si pentru o parte a obiectivului de investitii “Reabilitare strada  1 Decembrie 1918 din municipiul Petro;ani, judetul Hunedoara, între km 130+290 – km 131+750 (DN 66)” este necesarã obtinerea avizului favorabil din partea Comisiei de Aprobare a Împrumuturilor Local, respectiv modificarea corespunzãtoare a anexei nr. 1 la HCL nr. 159/2015. Anexa nr. 1 la HCL nr. 159/2015 se modificã prin schimbarea sumelor aferente fiecãrui obiectiv de investitii initial si completarea cu obiectivul de investitii “Reabilitare strada  1 Decembrie 1918 din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, între km 130+290 – km 131+750 (DN 66)” cu valoarea de 979.300 lei”, mai aratã  documentatia.  Consiliul Judetean Hunedoara s-a angajat sã sustinã financiar lucrãrile, însã totul a rãmas la stadiul de vorbe. Municipalitatea de la Petrosani face eforturi  pentru a finaliza lucrãrile cuprinse între sensul giratoriu cu avion si sensul giratoriu de la Biserica Catolicã.
Monika BACIU