Lucrãri de anvelopare pentru încã trei blocuri din Petrosani

Încã trei imobile de pe raza municipiului Petrosani vor fi anvelopate. Autoritãtile locale cautã constructor care sã realizeze lucrãrile a cãror valoare este estimatã la suma de 2.631.496.
Este vorba de proiectul “Executie lucrãri – proiectare (inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor) si executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani” – cod SMIS 119887, pe loturi: Lot 1: Bloc 3 str. Aleea Poporului; Lot 2: Bloc 19 str. General Vasile Milea; Lot 3: Bloc B str. Constructorul”.
“Scopul implementãrii acestui proiect este acela de crestere a eficientei energetice în 3 blocuri de locuinte cu nivel S+P+4E si P+3E, situate pe strãzile: Aleea Poporului – blocul 3, General Vasile Milea – blocul 19, Constructorul – blocul B. Pe termen lung, acest proiect va contribui la gestionarea inteligentã a energiei si tranzitia cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon în municipiul Petrosani. Pentru îndeplinirea scopului proiectului sunt prevãzute lucrãri la fiecare bloc, dupã caz, cum ar fi: reparatii elemente constructie fatadã, termoizolare pereti  exteriori, termoizolare placã peste ultimul nivel si/sau peste subsol, înlocuire la nivel de apartamente a tâmplãriei din lemn cu tâmplãrie eficientã  energetic, închidere balcoane la nivel de apartamente cu  tâmplãrie eficientã energetic, refacere finisaje interioare în zonele de interventie, înlocuire jgheaburi si burlane si/sau instalatii de colectare ape menajere si/sau corpuri de iluminat în spatiile comune si/sau circuite electrice în spatiile comune, demontare si montare instalatii si echipamente montate aparent pe fatada/terasa blocurilor, reparatii/înlocuire acoperis, crearea de facilitãti pentru persoane cu dizabilitãti si alte lucrãri recomandate de experti”, aratã documentatia.
Lucrãrile ce urmeazã a fi executate sunt:
Bloc 3 str. Aleea Poporului
– reparatii elemente constructie fatadã

– izolarea termicã a fatadei parte vitratã si opacã

– închiderea balcoanelor parte vitratã si opacã

– izolarea termicã a plãcii pe subsol

– termoizolarea plãcii peste ultimul nivel

– înlocuire învelitoare

– lucrãri de demontare si remontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent în exterior pe fatade/terasa blocului de locuinte

– înlocuire corpuri de iluminat în spatiile comune

– înlocuire circuite electrice în pãrtile comune–scãri, subsol, etc.

– refacere finisaje interioare în zonele de interventie

– refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc-casa scãrii

– înlocuire instalatii colectare ape menajere

– repararea trotuarului de protectie

– crearea de facilitãti pentru persoanele cu dizabilitãti

(achizitionare elevatoare)

Bloc 19 – Str. General Vasile Milea:

– reparatii elemente constructie fatadã

– izolarea termicã a fatadei parte vitratã si opacã

– închiderea balcoanelor parte vitratã si opacã

– termoizolarea plãcii peste ultimul nivel

– izolarea termicã a plãcii pe subsol

– înlocuire corpuri de iluminat în spatiile comune

– înlocuire circuite electrice în pãrtile comune

– înlocuire învelitoare

– lucrãri de demontare si remontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent în exterior pe fatade/terasa blocului de locuinte

– refacere finisaje interioare

– refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc-casa scãrii

– înlocuire instalatii colectare ape menajere

– repararea trotuarului de protectie

– crearea de facilitãti pentru persoanele cu dizabilitãti (achizitionare elevatoare)

Bloc B – Str. Constructorul:

– reparatii elemente constructie fatadã

– izolarea termicã a fatadei parte vitratã si opacã

– închiderea balcoanelor parte vitratã si opacã

– termoizolarea plãcii peste ultimul nivel

– demolare sarpantã existentã sc. 4 si construire sarpantã cu învelitoare din tablã tip tiglã

inclusiv sistem colectare ape meteorice

– lucrãri de demontare si remontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent în exterior pe fatade/terasa blocului de locuinte

– refacere finisaje interioare în zonele de interventie

– repararea trotuarului de protectie

– crearea de facilitãti pentru persoanele cu dizabilitãti (achizitionare elevatoare)
Cosmin BACIU