Lucrãri de 15 milioane de lei pentru confortul lupenenilor

Administratia localã de la Lupeni continuã dezvoltarea. Consilierii locali au votat pentru aprobarea din bugetul local a unei sume de peste 15 milioane de lei. Banii vor fi utilizati pentru lucrãri de infrastructurã care sunt absolut necesare.

“Într-o sedintã de îndatã a Consiliului Local Lupeni, am aprobat Documentatia de Avizare a Lucrãrilor de Interventie – „Modernizare strãzi, drumuri si trotuare în Lupeni”. În Lupeni se va realiza un contract de lucrãri multianual, pe o perioadã de trei (3) ani, în suma totalã de 15.009.957, 73 lei (inclusiv TVA). Din aceastã sumã 12.983.025,60 lei reprezintã valoarea lucrãrilor, iar diferenta de 2.026.932,13 lei reprezintã cheltuieli de proiectare si asistentã”,  sustin reprezentantii Consiliului Local de la Lupeni.Lucrãrile se vor întinde pe o perioadã de trei ani, pentru fiecare an fiind stabilit un calendar.

“În primul an, adicã 2016, finantarea contractului este în suma de 4.915.000,00 lei, fiind alocatã de Consiliul Local Lupeni din bugetul local al municipiului Lupeni. Deci, aceata finantare este de la bugetul local, adicã din banii dumneavoastrã!

Dragi cetãteni ai Lupeniului, aveti marele merit pentru lucrãrile ce se se vor desfãsura în oras”,  mai spune consilierul. Primele lucrãri ar trebui sã demareze anul acesta, în câteva sãptãmâni, asta în conditiile în care nu existã contestatii.

“În primul an (2016) vor avea loc urmãtoarele lucrãri, cu mentiunea ca în ceilalti doi ani, lucrãrile vor continua în celelalte zone din oras, necuprinse în proiectul pentru anul 2016, si anume modernizare strada Stefan, lãrgire, asfaltare, de la urcare în cartier pânã la zona de întoarcere, ambele trotuare de pe boulevard vor fi modernizate. Din zona Primãrie pânã în Bãrbãteni, inclusiv un sistem subteran de traversare a cablurilor pentru utilitãti”, mai spun reprezentantii Consiliului Local Lupeni.

Totodatã în proiectul de 15 milioane de lei sunt cuprinse strãzile Parângului cu toate strãdutele adiacente, asfaltarea strãzii Pomilor, amenajarea strãzii Gorunului, reabilitarea strãzilor din cartierul Viitorului si Tineretului, modernizarea cartierului Bãrbãteni cu începere din careul de la blocul 12, urmând traseul drumului vechi, pânã la cimitirul din Bãrbãteni, dar si multe alte lucrãri.

Monika BACIU