La primãrie, ca la scoalã

Secretar de ”Foarte Bine”. Adrian Negoe, secretarul municipiului Petrosani a fost evaluat pentru activitatea pe care a prestat-o în cursul acestui an. Dupã evaluare, acesta a primit cel mai înalt calificativ, si anume ”foarte bine”.

”Având în vedere faptul cã secretarul municipiului Petrosani îsi îndeplineste obiectivele stabilite în baza atributiilor prevãzute în fisa postului, are o atitudine activã în solutionarea problemelor curente si se preocupã permanent de realizarea realizarea obiectivelor si îmbunãtãtirea activitãtii, prin capacitatea de a organiza, conduce si coordona, solutioneazã la timp toate problemele, cu simt de rãspundere, conform competentei legale, are aptitudini de a pune în practicã cunostintele si deprinderile dobândite prin permanenta perfectionare profesionalã, propun acordarea calificativului ”foarte bine”, domnului secretar al municipiului Petrosani, jr. Adrian Negoe”, se aratã în documentele întocmite de primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi.

Mai mult decât atât din declaratia primarului municipiului Petrosani reies si calitãtile care îl recomandã pe secretarul municipiului Petrosani, Adrian Negoe sã primeascã calificativul ”foarte bine”. Ani la rând, Negoe a primit acest calificativ pentru activitatea depusã în cursul anului.

Monika BACIU