La CEH încã un director, încã o comisie pe bani multi

De sãptãmâna trecutã, în mod oficial, Complexul Energetic Hunedoara are un nou dorector general. Emil Florut este pensionar si a lucrat în cadrul MAI, iar joia trecutã s-a limitat la a remite un simplu comunicat de presã prin care a anuntat minerii Vãii Jiului, ca si energeticienii hunedoreni, cã s-a întâlnit cu mai multi factori din zonã, ca sã afle problemele acestui colos industrial în colaps. … mai departe