Kranz Eurocenter contestã o licitatie a ApaServ Valea Jiului, dar pierde!

Kranz Eurocenter, societatea cunoscutã pentru lucrãrile realizate la dezvoltarea domeniilor  schiabile din Valea Jiului, a contestat o licitatie organizatã de ApaServ Valea Jiului.
KRANZ EUROCENTER SRL, în calitate de lider al asocierii KRANZ EUROCENTER SRL – CONARG AG SRL a formulat contestatie împotriva adreselor (…) emise de cãtre APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de entitate contractantã “în cadrul procedurii de licitatie deschisã, organizatã în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Reabilitare si extindere retele de apã si canalizare în UAT Uricani”. Firma contestatoare a solicitat “obligarea autoritãtii contractante la anularea si reformularea adresei nr. 13903/ 28.03.2018 si a punctelor 7 si 8 din adresa nr. 13911/28.03.2018”.
“Respinge, ca nefondatã, contestatia formulatã de KRANZ EUROCENTER SRL, în contradictoriu cu APA SERV VALEA JIULUI SA. Prezenta decizie este obligatorie pentru pãrti”, aratã decizia CNSC.
Contractul pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apã si canalizare din Uricani are o valoare de 29.898.195 RON, fãrã TVA.
Ce prevede contractul?
Activitãtile vizeazã implementarea corespunzãtoare a contractului de lucrãri conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel: Reabilitare retele de distributie apa pe o lungime de aproximativ 7km; Construirea statiei de pompare apa Toplita-Valea de Brazi; Reabilitare sistem de colectare a apelor uzate pe o lungime de aproximativ 6,4km; Construirea statiei de pompare a apelor uzate Uricani; Procurare si montaj apometre.
Valoarea estimatã a contractului este de: 20.964.283,52 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’.
LOT 2 vizeazã Extindere retele de apã Câmpu lui Neag; Activitãtile vizeazã implementarea corespunzãtoare a contractului de lucrãri conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel: Extinderea sistemului de alimentare cu apã cu o lungime totalã de aproximativ 8km; Construirea statie de pompare apã potabilã Câmpu lui Neag;  Construirea unei conducte de aductiune cu o lungime de aproximativ 4,1km;· Construirea unui rezervor înmagazinare (capacitate 112mc); Construirea unei statii de clorinare în Gospodãria de Apã Câmpu lui Neag.  Valoarea estimatã a contractului este de: 8.933.912,45 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’. Valoarea estimatã a contractului este de: 29.898.195,97 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’
Monika BACIU

Un comentariu la „Kranz Eurocenter contestã o licitatie a ApaServ Valea Jiului, dar pierde!

  • 14 mai 2018 la 20:01
    Permalink

    au gasit motive sa conteste iar investitiile in valea jiului

Comentariile sunt închise.