Jumãtãti de plãti / Grave probleme în ceea ce priveste veniturile

Autoritãtile locale au mari probleme în ceea ce priveste veniturile la bugetele locale.  Dupã ce la Petrila s-a decis ca pentru Salvital sã fie plãtitã doar o parte din sumã, aceeasi decizie a fost luatã si în cazul Asociatiei pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân, a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitarã Apa Valea Jiului. Singura asociatie cãreia îi va fi plãtitã suma integralã este cea care gestioneazã deseurile.
Câinii, doar jumãtate

Consiliul Local Petrila a aprobat alocarea sumei de 30.830 de lei pentru plata cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân”. Este doar jumãtate din suma totalã ce ar trebui plãtitã. Diferenta de 30.830 de lei va fi plãtitã la rectificarea bugetarã.
“Analizând sumele alocate în bugetul local (…) se constatã cã acestea sunt insuficiente pentru plata în totalitate a contributiei, si pe cale de consecintã, propun alocarea sumei de 30.830 lei din bugetul local (…), Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân”, urmând cã diferenta de 30.830 lei pânã la suma totalã de datorat (61.660 lei) sã fie alocatã la urmãtoarea rectificare bugetarã”, aratã Vasile Jurca, primarul orasului Petrila.
Contributia orasului Petrila la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân” este de 2,5 lei/persoanã/an.

ADI Apa, mai putin de jumãtate

Nici contributia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Apã Valea Jiului” nu va fi plãtitã integral. În acest caz, autoritãtile locale au alocat doar 10.000 de lei din cei peste 24.000 de lei.  “Analizând sumele alocate în bugetul local (…) se constatã cã acestea sunt insuficiente pentru plata în totalitate a contributiei, si pe cale de consecintã, propun alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local (…), Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã “Apa Valea Jiului”, urmând cã diferenta de 14.644 lei pânã la suma totalã de datorat sã fie alocatã dupã urmãtoarea rectificare bugetarã”, aratã \Vasile Jurca, primarul orasului Petrila.  Contributia pe care ar trebui sã o plãteascã orasul Petrila cãtre  ADI Apã Valea Jiului este de 24.664 lei, respectiv  1 lei/locuitor/an.
ADI Deseuri, platã integralã

Singura asociatie cãreia îi va fi plãtitã cotizatia integralã este ADI Deseuri. Suma totalã de  achitat este în valoare de 24.664 lei. Potrivit edililor petrileni, în  colaborare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Sistemul integrat de gestionare a deseurilor si cu Consiliul Judetean Hunedoara s-au  efectuat lucrãri de închidere la fosta groapã de gunoi din localitate. Patru milioane de lei fãrã TVA  a fost acel proiect.
Monika BACIU