Inspectie la strãzile în lucru

9Primarul Ilie Pãducel incepe inspectarea stadiului lucrãrilor la strãzile din oras. Sunt foarte multe artere ce se aflã în reparatii si pentru ca totul sã decurgã fãrã probleme, în aceste zile a pornit la picior prin oras. Mai mult, la primãrie vor fi convocati toti cei care sunt responsabili de stadiul lucrãrilor. Primarul a adus banii, dar vrea sã vadã cum sunt cheltuiti. Ilie Pãducel a plecat miercuri la pas pe strãzile din Petrila, acolo unde se fac lucrãri. Asta pentru cã sunt foarte multe artere rutiere în Estul Vãii Jiului pe care se toarnã asfalt pentru prima datã, se fac rigole de scurgere si primarul vrea sã se asigure din timp cã totul este în grafic. „Eu joi dimineatã am o analizã cu constructorul la acest proiect, pentru cã trebuie sã facem… mai departe