Initiativã legislativã a senatorului Cristian Resmeritã: Asistentã medicalã si pentru cei fãrã identitate

Mai multe persoane ar putea fi scutite de la coplata din sistemul medical si ar putea beneficia de asigurare fãrã plata contributiei, dacã Legea privind reforma în domeniul sãnãtãtii si Legea privind drepturile pacientului va fi modificatã.

La Senatul României a fost depusã o initiativã legislativã în acestsens, iar unul dintre promotorii acesta este senatorul PSD, Cristian Resmeritã. Promotorii initiativei legislative doresc sã introducã un nou articol care prevede scutirea de la coplatã. Parlamentarii se bazeazã pe Declaratia Universalã a Drepturilor Omului.

(1)Urmãtoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplatã si beneficiazã de asigurare în conditiile art. 224, fãrã plata contributiei si în cazul în care nu detin un cod numeric personal:
– copiii pânã la vârsta de 18 ani
– persoanele cu handicap
– bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãtii
– femeile însãrcinate si lãuzele
– persoanele care sunt victime ale traficului de persoane

(2) Persoanele prevãzute la alin (1) vor declara cã nu sunt înregistrate în registrele de stare civilã, în cazul copiilor de pânã la vârsta de 14 ani si al persoanelor cu handicap declaratia putându-se face inclusiv de cãtre persoanele care îi însotesc la prezentare în unitatea medicalã si vor beneficia de asigurare fãrã plata contributiei (…)

“Declaratia Universalã a Drepturilor Omului din 1948, urmatã de alte documente internationale, precum conventia pentru apãrarea Drepturilor Omului si a Libertãtilor Fundamentale, adoptatã de Consiliul Europei în 1949 ori Declaratia Drepturilor Copilului proclamatã de Adunarea Generalã a NAtiunilor Unite din 20 noiembrie 1595 conferã fiecãrei persoane dreptul înnãscut la un nume si la o nationalitate, la protectie socialã, la învãtãmânt gratuit si obligatoriu, la servicii medicale capabile sã asigure dezvoltarea sãnãtoasã, la protectie fatã de orice formã de violentã, neglijare sau exploatare. (…) Prin urmare, adesea copiii au un statut special în ceea ce priveste dreptul de a obtine îngrijire medicalã. Acest statut special se reflectã în eligibilitatea lor generalã pentru furnizarea serviciilor de sãnãtate, dar poate genera si privilegii specifice atunci când vine vorba despre protectia financiarã (de exemplu, scutirile de coplatã) sau despre tratamentul cu prioritate. Acelasi lucru se aplicã femeilor gravide si lãuzelor, precum si persoanelor cu dizabilitãti (…) Copiii fãrã statut legal se confruntã cu diverse bariere legale si administrative, precum este cazul copiilor solicitanti de azil”, aratã textul semnat de parlamentari, între care si senatorul Cristian Resmeritã.
În România, existã zeci de mii de persoane care ajung la vârsta maturitãtii fãrã niciun document de identitate. În 2016, circa 160.000 de persoane nu aveau acte de identitate, dintre acestea circa 10.000 de persoane nu au avut dobândit niciodatã un certificat de nastere.
Monika BACIU

Un comentariu la „Initiativã legislativã a senatorului Cristian Resmeritã: Asistentã medicalã si pentru cei fãrã identitate

  • 13 iunie 2018 la 21:38
    Permalink

    Promotor!!!! Un purece in calea elefantului. De ce nu este comunistul securisto turnator un initiator de lege, precum legea tinerilor liberi?

Comentariile sunt închise.