[ Infrastructura IT a școlilor din Vulcan va fi îmbunătățită ]

O dată cu aparția pandemiei de coronavirus s-a modificat întreaga rutină. școlile au fost și sunt încă afectate de criza sanitară. Astfel, la Vulcan, edilii au în vedere modernizarea infrastructurii IT din cadrul unităților de învățământ. În acest sens, în luna septembrie s-a semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului .,,Îmbunatatirea infrastructurii TIC a școlilor din municipiul Vulcan’’. Contractual este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. ”Obiectivul general al proiectului constă în dotarea Obiectivul general al proiectului ” Îmbunatatirea infrastructurii TIC a scolilor din municipiul Vulcan” Cod SMIS 144138, consta în dotarea unitaþilor de învaþamânt preuniversitar de stat din municipiul Vulcan cu echipamente mobile IT pentru participarea la cursuri on-line, dar si cu echipamente/dispozitive IT cu scopul îmbunataþirii conþinutului digital si a infrastructurii TIC si pentru cresterea gradului de utilizare a internetului în contextul crizei sanitare generate de SARS COV-2. Prin dotarea unitaților de învațamânt solicitantul contribuie la indicatorul de rezultat al programului, cu echipamente mobile IT pentru participarea la cursuri on-line, dar și cu echipamente/dispozitive IT cu scopul îmbunătățirii conținutului digital și a infrastructurii TIC și pentru creșterea gradului de utilizare a internetului în contextul crizei sanitare generate de noul Coronavirus”, araăt administrația locală. Acum, se vor realiza și servicii de audit în acest sens. Rezultatele prevăzute în urma implementării proiectului prevăd dotarea unităților de învățământ cu 2251 de tablete de uz școlar, 119 laptopuri, 128 camere web, 55 de proiectoare, 55 ecrane de proiecție și 28 de routere wireless.

Monika BACIU