Închiderea minelor, profitabilă pentru terți

Î nchiderea minelor din cadrul Complexului Energetic Hunedoara reprezintă o sursă de venit pentru anumite firme.

Comitetul creditorilor Complexului Energetic Hunedoara a analizat și, ulterior, a ales o ofertă pentru prestarea de servicii de supervizare-dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor aferente Proiectelor tehnice de execuție lucrări de închidere și ecologizare pentru sucursalele EM Lonea, EM Livezeni, EM Lupeni și EM Vulcan- Etapa I-Secțiunea închidere lucrări miniere subterane- anul 2022. O societate din Gorj se va ocupa de această procedură.
”Având în vedere că și-au exprimat votul trei dintre cei cinci membri ai comitetului, se constată că decizia comitetului creditorilor, adoptată cu votul pozitiv unanim, este următoarea: se aprobă oferta depusă de ACM Gorj SRL la prețul total de 82.200 lei/lună, respectiv 986.400 lei/an fără TVA”, arată raportul administratorului judiciar.
Al doilea punct a vizat prezentarea ofertelor de servicii de proiectare pentru întocmirea Proiectului tehnic de execuție lucrări de închidere și ecologizare pentru sucursalele EM Lonea, EM Livezeni, EM Lupeni și EM Vulcan- Etapa I-Secțiunea închidere lucrări miniere subterane- anul 2022 și aprobarea uneia dintre oferte.
”Având în vedere că și-au exprimat votul trei dintre cei cinci membri ai comitetului, se constată că decizia comitetului creditorilor, adoptată cu votul pozitiv unanim, este următoarea: se aprobă oferta depusă de Universal Cerc Proiect SRL la prețul total de 296.600 lei fără TVA”, arată același raport.
Minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara vor fi închise până în anul 2032.
Monika BACIU